Volgende »

Nieuws uit Hove (1)

Bomen Geelhandlaan in gevaar !

Omgewaaide boom Geelhandlaan
Omgewaaide boom Geelhandlaan in 2009

Het gaat niet goed met de mooie dreef tussen de kerk en het gemeentehuis.

Verschillende bomen hebben een minder dik bladerdak dan vroeger. Recent werden er reeds enkele bomen gerooid wegens ziekte. Het veelvuldig openleggen van het voetpad door enkele openbare nutsmaatschappijen en het daarbij afkappen van verschillende wortels van de betrokken bomen heeft de bomen zeker geen goed gedaan. In het slechtste geval zal een vervanging van de 150 bomen in de Geelhandlaan meer dan 2.500 euro per boom kosten.

 

Verkeersonveiligheid blijft bestaan !

Zowel in de Boechoutselei als in de Groenstraat blijft de verkeersonveiligheid bestaan. Beiden zijn grensstraten met Mortsel. Een gepland overleg midden mei jl. met het Mortselse stadsbestuur ging niet door. Mortsel is initiatiefnemer om deze straten te herprofileren. Voorlopig verandert er dus niets aan de tijdelijke proefopstelling in de Boechoutselei.

In Hove vraagt een groot deel van de bevolking om in beide straten langs de Hovese kant een fietspad aan te leggen. Er rijden iedere dag honderden schoolkinderen door deze straten naar scholen in Mortsel, Hove en Boechout. Deze nieuwe fietspaden sluiten dan perfect aan bij de bestaande fietspaden in de Wouwstraat en de Mortselsesteenweg.

In de Edegemsestraat zal het vervallen fietspad niet direct een onderhoudsbeurt krijgen. Deze straat is niet ingeschreven in de agenda 2006 voor dringend herstel en onderhoud. Voor de Kapelstraat blijft alles ook ongewijzigd, aangezien deze straat opgenomen werd in de totale herinrichting van het dorpscentrum. Dit dossier blijft geblokkeerd omdat de meerderheidspartijen CD&V en VLD het nog steeds totaal oneens zijn over een mogelijke oplossing.

 

Oplossing sluipverkeer Boshoek ?

De drukke Boshoekstraat is een sluipweg tussen Lier-Lint-Boechout en Hove. Deze weg is onaangepast voor dit drukke verkeer. Er wordt veel te snel gereden en de fietsers komen er duidelijk in de verdrukking.

De trilbanden werken storend voor de omwonenden. De meeste wagens rijden er snel over. Het aantal gevonden wielvelgen in de bermen stijgt er iedere dag. De bewoners wensen de trilbanden weg omdat ze geen enkel effect hebben. Volgens  burgemeester Vuylsteke de Laps zal dit probleem snel stoppen. Er komt een verkeersbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer”. Vraag is of de vele autobestuurders gaan omrijden voor zo’n nieuw verbodsbord ?

 

De Post en de Belgacomtelefooncellen

Het Hovese postgebouw is niet het meest moderne. De werkruimte van de postbodes laat veel te wensen over en is veel te klein. De Post is op zoek naar een nieuwe huisvestiging aan het station van Boechout. De bodes van Hove zullen hier ook hun postzak moeten samenstellen en dan in alle weer en wind zwaarbeladen naar Hove rijden voor de huisverdeling. Er blijft in Hove een klein postloketje bestaan.

Van de zes openbare telefooncellen van Belgacom blijven er in de toekomst nog slechts twee over, één aan de kerk en aan het NMBS-station. De massale opkomst van de GSM zit hier voor veel tussen. Openbare telefooncellen kunnen in noodgevallen altijd wel van pas komen. Het gemeentebestuur gaat proberen om hetzelfde aantal telefooncellen te behouden. Zien of ze bij de Belgacomdirectie in Brussel daar oor voor hebben ?