« Vorige
 
Volgende »

Nieuws uit Hove (3)

De tram naar Hove

De openbare Vlaamse vervoersmaatschappij “De Lijn” voorziet tegen het jaar 2013 in het doortrekken van tramlijnen vanaf het Mortselse Gemeenteplein eerst over de middenberm van de Mortselse Mechelsesteenweg en dan via de Edegemse Boniverlei tot in Kontich. Het Vlaams Gewest zal deze investering mee financieel ondersteunen. De voorgestelde datum zal er alvast sneller zijn dan nu nog lijkt. We zullen het tracé al eens van nabij onderzoeken.

Discussie over het tracé

Voorlopig leren de plannen dat ter hoogte van het Texaco-station aan de Mechelsesteenweg – Groenstraat ( op de grens Mortsel – Hove) de tram door de Edegemse Boniverlei zal lopen tot aan de carpoolparking over het Sint-Ritacollege in Kontich. Voor de 2de Wereldoorlog liep op dit tracé een spoorweg van Mortsel tot in Boom. Morgen terug door de mooi volgebouwde Boniverlei een tramlijn aanleggen, zal heel deze straat met bijhorende zijstraten zware schade toebrengen.

Heel de gemeente Hove – met het gemeentebestuur op kop – is voorstander om de tram volledig over de middenberm van de Mechelsesteenweg (= grens Hove-Edegem) te trekken tot voor de Delhaizevestiging van Kontich. Op het kruispunt Mechelsesteenweg-Vredestraat is er plaats om een terminuslus aan te leggen. Deze investering is alvast goedkoper en brengt geen schade toe aan het groen en de betrokken woonwijken in Edegem aldus de zienswijze van de Hovenaars.

Volgens rentabiliteitsonderzoek van De Lijn zal het tracé over de Boniverlei tot aan het Sint-Ritacollege wel meer reizigers aantrekken.

Hovese Vredewijk heeft schrik

In Kontich denkt men er sterk aan om het drukke verkeer uit de Kontichse dorpskern te weren door de aanleg van een kleine noordelijke ringweg. Deze zou komen te liggen in de vallei van de Edegemse beek en lopen van het kruispunt Boniverlei-Expressweg tot in de omgeving van het kruispunt Mechelsesteenweg-Vredestraat. Dit is een stukje van het vooropgestelde tracé van de Grote Ring rond Antwerpen en dateert uit het begin van de zeventiger jaren van vorige eeuw.

Met een doortrekking van tramlijnen over de Boniverlei is praktisch alle verkeer in deze straat onmogelijk. Het drukke verkeer zal via de nieuwe ringweg uiteindelijk terechtkomen op de Mechelsesteenweg en zo via de Hovese Vredewijk zijn weg verder zetten in oostelijke richting. In de Vredewijk bevindt zich naast volkssterrenwacht Urania een bloeiend wijkschooltje van het Regina Pacisinstituut en hier zien ze dat drukke verkeer liever niet afkomen.

 

Openbare toiletten

Het commerciële centrum van Hove zal ook in de toekomst geen aparte openbare toiletten krijgen. Op vraag van enkele burgers voerde het gemeentebestuur een onderzoek uit in enkele naburige gemeenten. Men kwam tot het besluit dat de bouw en het onderhoud van een apart openbaar toilet meer hinder zal veroorzaken dan met de huidige situatie zonder openbare toiletten. Inwoners en winkelende bezoekers kunnen tijdens de openingsuren van cultureel centrum “De Markgraaf”, Kapelstraat 8, steeds gebruik maken van de daar aanwezige toiletten. Men zal in de toekomst een betere bewegwijzering aanbrengen.