« Vorige
 
Volgende »

Nieuws uit Hove (8)

Brasserie “Bahnhove”, schot in de roos

Sedert deze maand heeft brasserie “BahnHove” zijn deuren geopend in het gedeeltelijk gerestaureerde spoorwegstation van Hove aan de Kapelstraat 117. De uitbaters kozen deze naam omdat ze vroeger met de trein geregeld naar Oostenrijk op reis gingen. Men restaureerde het gebouw volledig met eigen middelen. De zaak is open van 6.30u. tot 10.00u. en van 17.00u. tot 23.30u. Men kan er ’s morgens terecht voor een uitgebreid ochtendontbijt met brood, vlees, vis en kaas. Tijdens het eerste openingsweekeinde was het er alvast een drukte van jewelste. Vele bezoekers zouden graag pannenkoeken op de spijskaart zien verschijnen. We wensen de uitbaters Dominique De Mey en Birgit Zwinnen alvast veel succes met hun onderneming. Verdere info tel. 03-289.82.66.

 

De tram over de Mechelsesteenweg

Niet alleen Mortsel zal vanaf 2007 worden geconfronteerd met de aanleg van een nieuwe tramlijn richting Boechout, ook de buurgemeenten Hove, Edegem en Kontich krijgen binnen enkele jaren hun tram(perikelen).

De openbare Vlaamse vervoersmaatschappij “De Lijn” voorziet tegen het jaar 2013 in het doortrekken van tramlijnen vanaf het Mortselse Gemeenteplein eerst over de middenberm van de Mortselse Mechelsesteenweg en dan via de Boniverlei tot in Kontich. Het Vlaams Gewest zal deze investering mee financieel ondersteunen. De voorgestelde datum zal er alvast sneller zijn dan nu nog lijkt. Tijdens deze bestuurslegislatuur moeten de betrokken gemeentebesturen hun standpunt over deze belangrijke ingreep voor onze regio bepalen.

 

Hove discussieert over het tracé

Voorlopig leren de plannen dat ter hoogte van het Texaco-station aan de Mechelsesteenweg – Groenstraat ( op de grens Mortsel – Hove) de tram door de Edegemse Boniverlei zal lopen tot aan de carpoolparking over het Sint-Ritacollege in Kontich. Voor de 2de Wereldoorlog liep op dit tracé een spoorweg van Mortsel tot in Boom. Morgen terug door de mooi volgebouwde Boniverlei een tramlijn aanleggen, zal heel deze straat met bijhorende zijstraten zware schade toebrengen.

Heel de gemeente Hove – met het gemeentebestuur op kop – is voorstander om de tram volledig over de middenberm van de Mechelsesteenweg (= grens Hove-Edegem) te trekken tot voor de Delhaizevestiging van Kontich. Op het kruispunt Mechelsesteenweg-Vredestraat is er plaats om een terminuslus aan te leggen. Deze investering is alvast goedkoper en brengt geen schade toe aan het groen en de betrokken woonwijken in Edegem. Er kunnen volgende interessante stopplaatsen komen : Mortselveldenlaan, Atheneum, Hoverheide, Edegemsestraat (= station Hove), J.Fr. Gellyncklaan, de KMO-zone Mechelsesteenweg en Terminus Vredestraat. Volgens rentabiliteitsonderzoek van De Lijn zal het tracé over de Boniverlei tot aan het Sint-Ritacollege wel meer reizigers aantrekken.

 

Hovese Vredewijk wordt bedreigd

In Kontich denkt men er sterk aan om het drukke verkeer uit de dorpskern te weren door de aanleg van een kleine noordelijke ringweg. Deze zou komen te liggen in de vallei van de Edegemse beek en lopen van het kruispunt Boniverlei-Expressweg tot in de omgeving van het kruispunt Mechelsesteenweg-Vredestraat. Dit is een stukje van het vooropgestelde tracé van de Grote Ring rond Antwerpen en dateert uit het begin van de zeventiger jaren van vorige eeuw.

Met een doortrekking van tramlijnen over de Boniverlei is praktisch alle verkeer in deze Edegemse straat onmogelijk. Het drukke verkeer zal via de nieuwe ringweg uiteindelijk terechtkomen in de Hovese Vredewijk met alle bijhorende verkeersgevolgen voor een wijk met een bruisende basisschool van het Regina Pacisinstituut. Het Hovese gemeentebestuur zal indien nodig de Vredestraat afsluiten voor alle inkomende verkeer uit Kontich.

 

“2de Nacht van de Hovese Geschiedenis” legt nadruk op kasteel Cappenberg

Op dinsdag 27 maart 2007 gaat de “2de Nacht van de Hovese Geschiedenis” door in het historische kasteel Cappenberg aan de Wouwstraat 44 in Hove. Op het domein zal er een geschiedkundige V.T.B.-plaat worden onthuld.

Om 20.00u. is er een Academische zitting in de feestzaal van het kasteel met diavoorstelling rond de geschiedenis van het kasteeldomein en enkele toespraken. Onthulling van de plaat door de schooldirecteur. Vanaf 21u. receptie. Dit is een activiteit van de V.T.B. Hove, het Davidsfonds Hove, de B.L.O.-school “Ritmica” en het gemeentebestuur van Hove.