Nieuws uit Hove (9)

Toestand grensstraten Hove en Mortsel

Tussen de gemeentebesturen van Hove en Mortsel komt er geregeld overleg wat betreft de toestand van de gezamenlijke grensstraten Groenstraat, Wouwstraat en Boechoutselei.

Voor de Wouwstraat zullen onmiddellijk noodmaatregelen genomen worden. Op middellange termijn streeft men naar een goede oplossing maar een volledige heraanleg van de straat is niet haalbaar wegens te duur.

Voor de heraanleg van de Boechoutselei werd er een ereloonovereenkomst gesloten met het studiebureel A+D Engels. Het betreft een studieopdracht, algemene bepalingen en voorontwerp – ontwerp en uitvoering. Vanaf de Kaphaanlei komt er op grondgebied Hove een dubbel fietspad tot in Boechout.

De Groenstraat is voor Hove geen prioriteit. Men zal met Mortsel de eventuele aanleg van een fietspad tussen de twee spoorwegbruggen bespreken en ook trachten om de provincie hierin te betrekken.

 

Kort nieuws

* Het gemeentebestuur erkent de slechte staat van de Boshoekstraat. Voorlopig moet het er blijven bij maatregelen die de verkeersdruk er doen afnemen (invoeren zuiver plaatselijk verkeer). Met Boechout komt er overleg over de Boshoek, de Grensstraat en de Jos Coveliersstraat.

* De openbare télécommaatschappij Belgacom is van plan om vier van de zes openbare telefooncellen in de gemeente te sluiten wegens te laag commercieel rendement. Het schepencollege vindt dit onaanvaardbaar en vroeg aan de télécomreus om tegenvoorstellen te doen. Tot op heden is er door Belgacom niet op gereageerd.

* In de vallei van de Koude beek moeten de knotwilgen dringend geknot worden. De gemeentediensten zullen dit zo snel mogelijk doen als deze gronden in gemeentelijk bezit komen. Van het gehucht Fruythout zal men een parkzone maken met wandel- en fietsmogelijkheden.

* Hove geniet sedert enkele weken van een “gemeentewacht”. Deze dame kreeg eerst een gepaste opleiding en moet nu de politie en de gemeentediensten bijstaan en alle mogelijke vormen van overlast rapporteren.