Nieuws uit Hove (10)

* Het wegdek van de Wouwstraat (grensstraat Hove-Mortsel) is dringend aan herstelling toe. Het wegdek is er op vele plaatsen opengebarsten met vele gevaarlijke putten waar het ijzeren vlechtwerk zo open ligt. Het is erg gevaarlijk voor overstekende voetgangers. De onderhoudswerken zullen als volgt worden uitgevoerd : de asfalt wordt uitgefreesd, daarna wordt er een plaatselijke fundering aangebracht en tenslotte wordt er een toplaag voorzien. Hove zal deze werken laten uitvoeren en daarna factureren aan Mortsel.

Het probleem van de zebrapaden ter hoogte van het weggetje van De Ster en ter hoogte van de ingang van Ritmica-school aan de Wouwstraat zal worden voorgelegd aan de verkeerscel van de politie.

* Een aantal rioolputjes in het centrum van de gemeente zijn blijkbaar zodanig structureel verstropt, dat ze lange tijd na een regenbui nog voor grote plassen op het wegdek zorgen. Fietsers moeten dan een ommetje maken op de rijbaan en geraken in een gevaarlijke verkeerssituatie. Dit probleem vindt zijn oorsprong in het feit dat er de laatste tijd meer gebruik wordt gemaakt van de straatveegmachine. Door de roterende borstels worden bladeren tussen de roosters gedraaid en deze geraken alzo verstropt. De firma Ri-ant is hiervan op de hoogte gebracht in functie van het onderhoud van de rioolkolken.

* De huidige fietsstalling voor Cultureel Centrum “De Markgraaf” aan de Kapelstraat ligt er wat verwaarloosd bij. Bij onheil ligt ze in de weg van de interventieploegen. Het schepencollege overweegt om de fietsstallingen te verplaatsen of om er nieuwe te plaatsen maar dan in functie van de toekomstige herinrichting van het dorpscentrum. Binnenkort komen er extra fietsstallingen in de Kapelstraat.

* Deze zone rond de Sint-Laurentiuskerk heeft te lijden onder verschillende vormen van overlast (grafitti, klein vandalisme, kleine diefstallen, sluikstorten, hangjongeren, naroepen van burgers, overhangend openbaar groen, enz…). De politie en de gemeentewacht hebben als prioritaire taak gekregen deze problemen aan te pakken.

* De gemeente Hove wenst ook haar bijdrage te leveren in de strijd tegen de CO2-uitstoot en het zoeken naar alternatieve energiebronnen. Voor privé-woningen wordt er een subsidie van 496 euro toegekend voor boilers als voor fotovoltaïsche panelen. De gemeentelijke openbare gebouwen gaat men in eerste instantie zoveel mogelijk isoleren om het energieverbruik te beperken.
Voor wat de windenergie betreft staat Hove in het Vlaams windplan ingetekend als windstille zone. In het Hovese landschap zullen er dus geen windturbines opduiken

* De herinrichting van het gemeentecentrum (Kapelstraat, Sint-Laureysplein, eerste stuk Mortselsesteenweg) blijft een topprioriteit van het gemeentebestuur. De besprekingen met dezelfde ontwerper Stramien zijn terug gestart en men verwacht een eerste voorstel van nieuw ontwerp rond de jaarwisseling. Het wordt een spannend jaareinde in Hove.