Nieuws uit Hove (30)

Inbraakgolf en voorkomingsmiddelen

Afgelopen maand werden er in de Kapelstraat verschillende inbraakpogingen genoteerd, waarvan een aantal geslaagde. Het ging telkens om handelszaken waar contant geld werd meegenomen. Mogelijk hadden de boeven ook de gunstige inbraakcijfers voor 2008 in de politiezone HEKLA gelezen en wilden ze de statistieken voor 2009 nu al manipuleren. Op geregelde tijdstippen krijgt Hove te kampen met een inbrakenplaag. Dit probleem werd al verschillende malen in de gemeenteraad besproken. Sommigen stellen voor om in Hove-centrum observatiecamera’s te plaatsen voor de verkeersveiligheid en de fysieke veiligheid van de burgers en hun eigendommen. Dit standpunt wordt door een steeds grotere groep Hovenaars gedeeld. De bestuursmeerderheid is er niet voor te vinden. Ze argumenteren dat dit een aanslag is op de privacy van de burgers en dat het veel energie kost om die beelden permanent op te volgen. Camera’s, zelfs statische, hebben in ieder geval al veel misdaden opgelost.

 

Ontmoetingscentrum misschien in het Kostershuisje

Sedert het parochiecentrum “Prinsenhof” aan de Kapelstraat acht jaar geleden de deuren sloot en er op deze gronden een commercieel verkoopscentrum met bijhordende appartementen kwam, is er in het Hovese gemeenschapsleven nood aan een nieuw ontmoetingscentrum in de dorpskom.

Om de oprichting van een nieuw gemeenschapscentrum te bevorderen werd er enige tijd geleden de nieuwe vereniging “De Hoveling” speciaal voor opgericht. Ze hadden al een gesprek met het schepencollege, dat het OCMW-dienstencentrum aan de René Verbeecklaan voorstelde als mogelijk vestingplaats. Dit was niet naar de zin van de eisers wegens niet centraal gelegen in de gemeente. Nu wordt onderzocht of het Kostershuisje aan de Kapelstraat, vlak naast de kerk, niet kan dienen als zondagse ontmoetingsruimte.

 

Hove wordt geen carnavalsgemeente

In februari gingen er in Hove welgeteld vijf kindercarnavalstoeten uit in enkele straten rond de betreffende scholen. Sommige stoeten liepen door vrijwel verlaten straten zonder één enkele toeschouwer. Vijf keer moest de politie hiervoor uitrukken met x-aantal manschappen, vijf keer het verkeer lamleggen, enz… Van bezuinigingen was er geen sprake. Dit punt werd besproken in de gemeenteraad. Men hoopte dat de verzuiling in Hove definitief voorbij is en stelde voor om één grote kindercarnavalstoet in de gemeente te organiseren met alle betrokken scholen en die stoet laten uitmonden in de gemeentelijke sporthal met een groot (kinder)feest. Dit zou potentiële sponsors aantrekken en misschien de basis kunnen leggen voor een groter carnavalfestijn waar heel de gemeente positief aan kan meewerken. Schepen Hilde Vandriessche (Groen!) zag dit voorstel niet zitten omdat in een groter geheel de kinderen en de scholen gaan verloren lopen en men het carnavalfeest liever kleinschalig houdt.

 

Grafconcessies voor minderjarigen blijven betalend

Het verlies van een kind is altijd een erg aangrijpende gebeurtenis. Wanneer een kind sterft is dat een drama voor het hele gezin. Emotioneel is het zo’n tragische gebeurtenis, dat het schrijnend is als de overheid ook nog voor financiële ellende zorgt. In Hove wordt – zoals in de meeste Vlaamse gemeenten – een retributie geheven op grafconcessies, ook op grafconcessies voor kinderen.

De voorbije jaren hebben een aantal gemeenten in Vlaanderen de retributie op grafconcessies voor minderjarigen definitief afgeschaft. Dit punt werd afgelopen gemeenteraad uitvoerig besproken. Een voorstel om het retributiereglement voor minderjarigen volledig gratis te maken werd verworpen. Burgemeester Luc Vuylsteke de Laps (CD&V) argumenteerde dat men anders een bepaalde groep kan stigmatiseren en dat dit niet de bedoeling is.

 

“Zone 30” in de Vredestraat

Deze grensstraat met Kontich telt druk en gevaarlijk verkeer met in de omgeving de aanwezigheid van een lagere school. Er is al contact geweest met de gemeente Kontich om dit probleem te bespreken. Als oplossing denkt het gemeentebestuur aan de invoering van een “zone 30”.