Nieuws uit Hove (32)

Gemeentelijke veiligheidscel

In Hove wordt er een gemeentelijke veiligheidscel opgericht . Deze heeft als taak :

  • het actualiseren van de nood- en interventieplannen; het organiseren van oefeningen; het evalueren van noodsituaties en oefeningen; het opmaken de risico- inventaris en –analyse; het organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning.

Volgende personen maken deel uit van deze cel :

  • de burgemeester, Luc Vuylsteke de Laps, de vertegenwoordiger van de brandweer : kapitein Peter Vermeulen, de vertegenwoordiger van de civiele veiligheid : de dienstdoende officier van wacht aan te duiden door de kolonel van de afdeling Brasschaat, de vertegenwoordiger voor de medische hulpdiensten : prof. Dr. Luc Beaucourt, de vertegenwoordiger van de politie : commissaris Werner Van Hoeck, de vertegenwoordiger voor de gemeentelijke informatie : de heer Davy Verbeeck, informatieambtenaar Hove, de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning : de heer Koen Boonen, rampenambtenaar.

 

Geen fietsen voor het gemeentepersoneel

In de gemeenteraad werd voorgesteld om alle gemeentepersoneelsleden en deze van het OCMW een fiets ter beschikking te stellen voor hun verplaatsingen van en naar het werk. Zo kan de parkeerdruk rond de gemeentelijke instellingen wat verminderen. De fiets zou eigendom blijven van de gemeente en de personeelsleden moeten hun toegewezen fiets goed onderhouden. In de gemeente Brasschaat werd dit recent zonder problemen ingevoerd. Niet zo in Hove. Men kiest hier voor de versterking van de eco-vergoeding aan de personeelsleden.

 

Gemeente grijpt naast fietssubsidies

Het Vlaams gewest deelde aan vele gemeenten ruime subsidies uit om zoveel mogelijk schoolkinderen (en hun begeleiders) met de fiets of te voet naar school te krijgen. Zo kan de verkeersdrukte rond de schoolpoorten wat verminderen. Mortsel en Edegem werden ruim betoelaagd. Schepen van milieu Hilde Van Driessche (Groen!) stelde “dat de procedure werd opgestart tot het bekomen van de subsidie. Wegens omstandigheden is het dossier niet tijdig afgerond. Na contact met het Vlaams Gewest kan het dossier opnieuw ingediend worden bij de volgende ronde, einde 2009-begin 2010”. Volgens de schepen worden er in Hove reeds voldoende initiatieven genomen voor de fietsers.

 

Groenstraat schreeuwt om veilig fietspad

In het meest noordelijke punt van Hove, op de grens met Mortsel, tussen de Wouwstraat 44 (ingang Ritmica-school) en Groenstraat voor huisnummer 6 is het levensgevaarlijk voor de zwakke weggebruikers (kruispunt, hoogteverschillen, druk verkeer, autobussen, ingang school, onduidelijkheid voor fietsers, parking, glascontainer, enz…).

De aanleg van een nieuw fietspad op de Hovese zijde – waar er plaats is – is dringend noodzakelijk. Het is het ontbrekende stuk tussen twee bestaande fietspaden in Hove. Volgens schepen van openbare werken Jo Ampe (Hove Beweegt) gebeurt de aanleg van dit fietspad in overleg met Mortsel, die de leiding neemt in dit dossier. Een aantal voorstellen worden momenteel uitgewerkt. Wat de timing betreft is er een probleem omdat Mortsel de prioriteit geeft aan het dossier Boechoutselei, zodat de Groenstraat wordt achteruit geschoven. Tevens is er nog een probleem van de spoorwegbrug en de grondinname. Door het type van brug worden de mogelijkheden beperkt.

Het probleem van de voetgangers die uit het weggetje uit De Ster komen en de Wouwstraat dienen over te steken om aan de overkant het voetpad te bereiken is ook opgenomen in dit dossier. Hier ontbreekt namelijk een zebrapad.

 

Kruispunt Dumortierstraat – Molenstraat

Dit kruispunt is in slechte staat en aan herziening toe. Het was de bedoeling om een combinatie te maken met de heraanleg van het voetpad, ingevolge het bouwproject op de hoek, om een herinrichting van het kruispunt te bewerkstellingen. Aan IGEAN werd gevraagd om een voorontwerp te maken. De eerste schets voldeed niet wat betreft de plaats van de fietsers en het behoud van de groenstructuur. Dit wordt momenteel herwerkt. De kosten van deze heraanleg worden geschat op +/- 50.000 euro.