Geen belangenvermenging rond verkaveling Onderwijsstraat

Verlenging OnderwijssstraatDe Onderwijsstraat, vanaf de gemeentelijke basisschool, werd met een extra verkaveling uitgebreid richting de voetbalvelden van Hove Sport. Een aantal particulieren aan de Leon Dumortierstraat willen een deel van hun diepe gronden verkopen. Schepen van openbare werken Jo Ampe (Hove Beweegt) woont aan de Lintsesteenweg en zijn grote tuin grenst aan de gronden van de betreffende eigenaars van de Leon Dumortierstraat.

Tijdens de vorige bestuursperiode vroeg het toenmalige gemeentebestuur, waar Ampe geen deel van uitmaakte, of hij geen deel van zijn grond wilde verkopen om een fietspadverbinding aan te leggen tussen de Onderwijsstraat (gemeenteschool) en de Lintsesteenweg vlak naast de voetbalvelden. Zo moeten de scholieren niet door het drukke Hovese gemeentecentrum fietsen. Volgens een al lang goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) mag er in dat gebied ook gebouwd worden.

Verlenging OnderwijsstraatNu is er in Hove een echte geruchtencampagne bezig waarin beweert wordt dat “Ampe als lid van het schepencollege zowel rechter als partij is in de betrokken verkaveling en er ook nog eens een dikke cent aan verdient”. De prijs van de bouwgronden in Hove pieken en prijzen van 400 euro per m2 zijn er geen uitzondering. Sommigen spreken al van de “Jo Ampestraat” met ondertitel “ groene schepen, grootgrondbezitter, projectontwikkelaar”, enz… Op het internet circuleren ook de nodige grappen rond deze verkaveling.

“Ik ben er zeker niet rijk van geworden. Integendeel zelfs. Als er gewoon een fietsverbinding was gekomen had de gemeente die moeten betalen. In dit geval zijn de kosten voor het aanleggen van de straat ten laste van de randeigenaars. Mij heeft het 50.000 euro gekost. Eens de straat er ligt, moeten we die overdragen aan de gemeente. Daardoor moeten ook nog eens de fietsstallingen van de gemeenteschool worden verplaatst. Ook voor die kosten draai ik mee op. Het gaat hier om een uitbreidingsproject en dat is de regel in heel Vlaanderen. Eerst de beschikbare ruimte opvullen en pas dan volledig nieuwe bouwzones aansnijden. Ik heb die verkaveling niet uit persoonlijk winstbejag goedgekeurd en heb dat geld ook niet nodig. Als dat het geval was, had ik gekozen om er villagrond van te maken en nu staat het ingekleurd als zone voor sociale woningbouw. Ik ontken niet dat mijn kinderen er later wel zullen bij varen, maar dat is een reflex die iedere ouder heeft. Hoewel de kritiek me niet raakt, vind ik al die geruchten spijtig en het zou leuk zijn als de roddels zouden stoppen” aldus schepen Jo Ampe in een reactie aan Gazet van Antwerpen.

In totaal bestaat deze nieuwe verkaveling uit zeven wooneenhedenvijf villa’s en twee gekoppelde sociale woningen in de achtertuin van Jo Ampe. Heel de Hovese gemeenteraad, meerderheid en oppositie, keurden deze verkaveling unaniem goed. Sommige oppositieraadsleden pluisden heel het dossier grondig uit om schepen Ampe “politiek te pakken”, maar ze vonden geen overtreding van de wetgeving.