Nieuws uit Hove (35)

Hovese voorzitters en activisten gezocht

De functie van voorzitter van een vereniging is door de Hovenaars geen gegeerde titel. De voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad is Lintenaar Omer Verhofstadt. De voorzitter van de gemeentelijke sportraad, de heer Luc Van de Velde, woont in Edegem. Willy De Meyer is voorzitter van de Hovese Vitesse Club, de plaatselijke renners en woont in Antwerpen L.O. De voorzitter van de Hovese Duivenbond, de heer Jozef Van Damme, woont in Boechout. Voetbalclub S.K. De Vrede wordt geleid door Johan Verhaegen en hij woont in Aartselaar. Willy Lemmens is voorzitter van de Hovese middenstanders en hij woont nu in Zoersel.

Tot in 2006 ging er jaarlijks in Hove het popconcert “Hove Live” door in en rond het gemeentepark aan de Geelhandlaan. Sedert hun “duivel-doet-al” Peter Van Nuland, verhuisde naar Geel gaat er geen popconcert in Hove meer door. Gebrek aan opvolging en plaatselijke Hovese activisten die willen werken.

Mark D’Haene is voorzitter van het Hovese Davidsfonds, woont wel in Hove maar wil zijn voorzittersfunctie doorgeven aan een andere persoon wegens zijn al gevorderde leeftijd.  Het Davidsfonds vindt geen kandidaat. “De voorzittersfunctie van een vereniging is geen gemakkelijke taak. Als voorzitter moet je alles opvolgen. Als er ergens problemen opduiken die medewerkers niet aankunnen staan ze aan je deur of hangen ze aan je telefoon en dan moet de voorzitter inspringen en dit vergt veel tijd, energie en inzet. De meeste socio-culturele verenigingen draaien op onbetaalde vrijwilligers” aldus DF-voorzitter Mark D’Haene.

Aanzien de meeste Hovenaars hun gemeente als een leefgemeente of als een residentiële slaapgemeente ? Waar blijven de Hovese jongeren ?

 

Vertragingsspelletjes rond oprichting gemeenschapscentrum

De nieuwe Hovese vzw “De Hoveling” werd opgericht met één specifiek doel : het terug opstarten van een gemeentelijk ontmoetingscentrum in het Hovese dorpscentrum waar alle Hovenaars en verenigingen terecht kunnen om elkaar te ontmoeten, iets te drinken of te eten en een vergadering te organiseren. Sedert het voormalige parochiaal centrum “Prinsenhof” aan de Kapelstraat enkele jaren geleden zijn deuren sloot om plaats te maken voor een nieuwbouwproject met winkels en appartementen bleef het Hovese gemeenschapsleven verweesd achter. Het aantal Hovese herbergen is ook al op één hand te tellen en het cultureel centrum “De Markgraaf” is niet uitgerust voor een ontmoetingsruimte met horeca-activiteit.

De Hoveling schreef op 4 december 2008 een brief naar het gemeentebestuur, het dekenaat regio Kontich en de Hovese middenstandsbond. Er ging een kopij naar de Hovese pastoor Paul Cools, diaken Herman Jacobs, de voorzitter van de cultuurraad en naar alle politieke fracties in de gemeenteraad. Na relatief korte termijn kreeg De Hoveling telefonische of schriftelijke positieve reacties van de Middenstand, de kerkelijke instanties en van bijna alle politieke fracties.

Op 13 februari 2009 kreeg De Hoveling – na herhaald aandringen – van het secretariaat vzw Dekenaat Rupel-Nete Regio Kontich een schriftelijk antwoord. Men erkent het probleem en vindt het spijtig dat het Prinsenhof er niet meer is. Men schuift dan de volledige verantwoordelijkheid door naar het Hovese gemeentebestuur. “… dat we dit zien als een taak voor het gemeentebestuur. Het gaat tenslotte over alle inwoners van Hove zoals u vermeldt. En het zijn ook alle inwoners die de gemeentekas spekken. Ik zou zelfs verder gaan dan uw artikel 3 en willen stellen dat dit een basistaak voor de gemeente is en dat inwoners van de gemeente zelf geen fondsen moeten gaan ronselen. Trouwens, voor de parochie is dit zo goed als onmogelijk. Vanuit het bisdom wordt duidelijk gesteld dat een parochie moet investeren in mensen en niet in bakstenen …” aldus de brief.

Op 16 februari 2009 vond er een gesprek plaats tussen vzw De Hoveling en het Hovese College van burgemeester en schepenen. Het gesprek verliep in een goede sfeer en op 23 februari 2009 stuurde de vzw De Hoveling het Hovese gemeentebestuur een bedankingsbrief voor het gesprek met een samenvatting van de besluiten. “…Vandaar onze gemeenschappelijke overtuiging dat naast de gemeente, ook de kerkelijke overheid haar verantwoordelijkheid moet opnemen. Wij nemen nota van het feit dat de gemeente bereid is, haar actieve medewerking te verlenen aan het initiatief, namelijk het realiseren van een project dat tot doel heeft een centraal ontmoetingspunt te creëren voor alle Hovenaars …”.

Een week later stuurde De Hoveling terug een brief aan het Hovese gemeentebestuur met een eerste concreet uitgewerkt voorstel. Men wacht nog altijd op een reactie van het Hovese schepencollege. Ondertussen tikt de tijd verder weg.