Nieuws uit de openbare bibliotheek

Bibliotheek HoveOp de braderij werden er 917 oude boeken verkocht aan 0,5 euro per boek. Een groot succes. De Hovese gemeentelijke bibliotheek kampt met een gebrek aan plaats en daarom vliegen er geregeld oudere en weinig gelezen boeken aan een interessant prijsje de deur uit. De opbrengst gaat naar de lege gemeentekas.

Elke Vlaamse bibliotheek dient voor 31 mei de werkingsresultaten van het voorbije jaar bekend te maken aan de Vlaamse Gemeenschap.

In de Hovese bibliotheek stelden we een substantiële verhoging van de lidgelden vast. In 2008 werd het lidgeld er opgetrokken van 2,5 euro naar 4 euro. De uitleen van audiovisueel materiaal (AVM) werd gratis, met als resultaat een verlaging van de post “leengeld”. De post “portkosten” die de leners betaalden verhoogt omdat er in 2008 systematisch iedere dag rappels werden verzonden. Het resultaat is dat de inkomsten uit boetes verminderd zijn (de boeken werden na een rappel sneller terug binnengebracht).

Het aantal jeugdige lezers uit Hove neemt toe, terwijl dit uit andere gemeenten afneemt. Het aantal bezoekers van de bibliotheek is toegenomen, dit kan het gevolg zijn van de opening op vrijdag en het intensief gebruik van de collectie kranten en tijdschriften.

Sinds 2007 werken er vrijwilligers in de bibliotheek. Begin 2009 kreeg iemand van hen een voltijdse betrekking aangeboden in de Openbare bibliotheek van Antwerpen. Haar vertrek werd gecompenseerd door de tewerkstelling door het OCMW van een persoon uit Tsjetsjenië.