Nieuws uit Hove (36)

Hangjongeren ontsierden de braderij

De jaarlijkse “Zomerendfeesten” van het laatste weekeinde van augustus werden zwaar ontsierd door het wangedrag van een groot aantal hangjongeren. In de onmiddellijke omgeving van C.C. “De Markgraaf” aan de Kapelstraat was het zondagmorgen een echte vuilnisbelt. Het lag er vol afval, stuk geslagen drankflessen en bierblikjes. De jongeren kochten hun drank in de nachtwinkel aan de Kapelstraat en “zopen” zich dan letterlijk “een stuk in hun kraag” tot ze erbij neervielen. De culturele werkers van De Markgraaf moesten zaterdagmorgen een aantal “zatte klanten” letterlijk en figuurlijk verleggen om de gemeentelijke bibliotheek binnen te kunnen.

De gemeente is gedeeltelijk mee verantwoordelijk omdat ze de omgeving rond het cultureel centrum laat verloederen. Er gebeuren geen snoeiwerken meer en er is weinig of geen toezicht. Men gaat ervan uit dat begin volgend jaar heel de omgeving rond de Sint-Laurentiuskerk en C.C. “De Markgraaf” wordt heraangelegd met de herprofileringswerken van Hove-centrum. Ondertussen krijgen de hangjongeren er nog maanden wel vrij spel met alle onfrisse gevolgen. Wat meer politietoezicht zou er welkom zijn.

 

Asielzoekers koken voor de Meylwijk

Op vrijdag 25 september e.k. koken enkele bewoners van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) aan de Meylstraat voor de bewoners van de Meylwijk en het gemeente- en OCMW-personeel en -bestuur. Voor de bezoekers is het een manier om de asielzoekers eens op een andere manier te leren kennen. De gelegenheidskoks serveren een typisch kipgerecht met plantainbananen in een zacht gekruid sausje met een verrassend slaatje en dan nog voor een hele crisis-vriendelijke prijs. Prijs 4 euro per persoon. Inschrijven bij Ellen Kuylen, OCMW-Hove, tel. 03 / 460.10.88. , ek@ocmwhove.be .

Het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers voorziet in de materiële opvang van asielzoekers tijdens de periode van hun asielaanvraag. Het OCMW-Hove voorziet in de opvang van tien alleenstaande mannen. Ze wonen gezamenlijk in een vroegere bakkerij aan de Meylstraat 65 Hove.