Nieuws uit Hove (38)

Kankeronderzoek mannen nog in ontwikkeling

Vandaag doet het gemeentebestuur reeds de nodige inspanningen voor de strijd tegen allerlei vormen van kanker bij vrouwen.

Voor mannen gebeurt er spijtig genoeg niet zoveel. In ons land sterven ieder jaar ongeveer 10.000 mannen aan prostaatkanker. Door regelmatige screening kan dit cijfer dalen met zeker 20 % = het leven redden van 2.000 mannen, waarvan verschillende uit Hove. Volgens de burgemeester (= apotheker) is het prostaatkankeronderzoek in Vlaanderen nog in volle ontwikkeling. De gemeente mag hier nog geen initiatief nemen zonder toezegging van de Vlaamse overheid. Binnenkort komt er een werkgroep samen om de criteria te bepalen welke onderzoeken al dan niet in aanmerking komen voor de strijd tegen prostaatkanker. Wordt vervolgd.

 

De oost-west as kan burgers veel kosten

Op de gemeenteraad van september jl. kwam de problematiek van de werken aan de oost-west-as weer uitgebreid aan bod. In een nota van het schepencollege staat over de afkoppeling van het regenwater met het rioolwater dat de prijs voor de burgers wel erg hoog kan oplopen. In de gemeentebegroting 2010 werd er een extra som van 3.500 euro voorzien voor de afkoppeling van het Kostershuisje aan de Kapelstraat en de Pastorij aan de Mortselsesteenweg, beide gemeente-eigendom.

Volgens schepen Jo Ampe werd aan Riant de opdracht gegeven om voor ieder huis waar de werken plaatsvinden, uit te kijken op welke manier men het goedkoopst de betrokken woning kan afkoppelen. Iedere woning wordt hiertoe verplicht volgens een Europese richtlijn tegen het jaar 2015. Iedere woning werd onderzocht en er werd een voorstel gedaan aan de bewoners. De prijzen schommelen van enkele tientallen euro’s tot max. 5.030 euro. Alles hangt af van het aantal meter leidingen, hoever de woning van de straatzijde staat, hoe men de leidingen wenst te leggen, enz … De bewoners kunnen een subsidie voor deze afkoppeling krijgen met een max. bedrag van 500 euro.

 

Werken op schema

Volgens de schepen zit de timing voor de werkzaamheden op schema. “Verschillende aannemers werden aangeschreven. Ze kunnen intekenen tot 16 november e.k. Op het schepencollege van 7 december zal er een voorstel voor gunning worden gedaan. De gemeenteraad van 21 december zal hierover definitief beslissen. In januari, februari en maart 2010 worden de voorbereidingen voor de werf klaargemaakt. Zes weken later kunnen de werken dan effectief van start gaan, midden april 2010”. De betrokken Hovenaars kunnen hun voorbereidingen beginnen te nemen.

 

Mortselsesteenweg en Geelhandlaan

– In de Morstelsesteenweg komt er een veilig fietspad tussen de Boechoutselei en het Regina Pacisinstituut. Het fietspad wordt fysiek door een haagje afgesloten van de rijweg. Het bestaande wegdek blijft in deze zone behouden.

– In de Geelhandlaan voldeed het plan niet voor het schepencollege. De ontwerpers moeten hun werk opnieuw maken. Er zijn ook problemen met de bomen. Door de zware lentestorm van 26 mei jl. sneuvelden er twee grote bomen in deze mooie laan. Een gespecialiseerde firma kreeg de opdracht om de gezondheidstoestand van de bomen vast te stellen. Met trekproeven op iedere boom werd zijn stabiliteit vastgesteld. Het verslag wordt in oktober verwacht. Dan kan het schepencollege beslissen wat er moet gebeuren (kappen of niet).

 

Wijkparkjes beter uitbouwen

Het wijkparkje tussen de Lintsesteenweg, René Verbeecklaan en de Weldadigheidsstraat is een groene oase van rust aan de rand van het gemeentecentrum. Zelfde voor het wijkparkje aan de Geelhandlaan (het vroegere B-voetbalveld van Sporting Club Hove).

In beide parkjes is er weinig straatmeubilair aanwezig om de wandelaars even te laten verpozen. Enkele zitbanken, een tafel en voldoende vuilnisbakken komen er goed van pas. Enkele speeltuigen (zie o.a. parkje Bloemenplein en Beekhoekstraat) kunnen de omwonende kinderen sportief bezighouden. Kan gemaakt worden door de kunstacademie en/ of Hovese leerlingen van technische scholen uit de regio.

De burgemeester gaat onderzoeken of er behoefte is aan bijkomende zitbanken. Deze vraag zal voorgelegd worden aan de jeugd- en seniorenraad.

 

Onkruid voetpaden

Schepen Jo Ampe geeft toe dat er in de gemeente een probleem is met het onkruid op de voetpaden. “We kunnen enkel werken met bestrijdingsproducten die geen negatieve invloed hebben op de bodem. We kunnen het onkruid enkel bestrijden als de plant in het groen staat. We hadden ook een probleem met de veegmachine. Hiervoor is een zware borstel nodig en die hadden we niet. Nu doet een extern bedrijf dit werk maar onvoldoende aantal beurten. We moeten dit op de begroting herbekijken of we dit werk zelf zullen doen met de technische dienst of extern uitbesteden”.

 

Verkeersborden verbleken

Een aantal verkeersborden, vnl. gericht naar het zuiden en het westen, verbleken door de felle zonneslag. Sommige van deze borden zijn niet meer te lezen. Gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Dringende vervanging is noodzakelijk. Probleem doet zich voor over hele oppervlakte gemeente Hove. Schepen Ampe is zich degelijk bewust van het probleem. “In 2008 heeft Hove 27.500 euro uitgegeven om verkeersborden en signalisatie aan te passen. Eén verkeersbord kost gemakkelijk 400 euro. Er zijn niet zoveel gespecialiseerde bedrijven op de markt aanwezig. In de lente van dit jaar werden de meeste verkeersborden opgekuist  Dit jaar zullen we evenveel uitgeven om verkeersborden actueel lees- en zichtbaar te houden”.