Confrontatiedebat tussen N-VA en Vlaams Belang

Op woensdag 22 mei jl. vond in Edegem in hotel “De Basiliek” aan het Gemeenteplein een politiek debat plaats tussen het Vlaams Belang en de N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie). De oorspronkelijke titel ging over de “huidige politieke toestand” en er was ook iemand van de Open VLD uitgenodigd. De zgn. “liberalen” waren zo “open” om ‘hun kat te sturen’. Of durven ze de publieke confrontatie met de bevolking niet meer aan ? Dus werd het een confrontatiedebat op het scherp van de snee tussen de federale Vlaams-nationalistische volksvertegenwoordigers Zuhal Demir (N-VA) en Barbara Pas (Vl.B.). Moderator was de heer Ergün Top, Antwerps advocaat en tot vorige bestuursperiode (2006-12) nog CD&V-gemeenteraadslid op het Antwerpse “Schoon Verdiep”. De organisator was de Debatclub en er waren zo’n 150 aanwezigen, alles verliep zonder enig incident.

Zuhal DemirZuhal Demir, (° 1980, Genk), van Koerdische oorsprong. Zij studeerde in 2003 af als licentiaat in de rechten aan de KUL. Daarna behaalde ze nog een bijkomende master in sociaal recht aan de VUB. Sinds 2004 is ze actief in Antwerpen als advocate, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Bij de parlementsverkiezingen van 2010 werd ze verkozen als volksvertegenwoordiger in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ze in het district Antwerpen als de nieuwe districtsvoorzitter (“districtsburgemeester”) gekozen.
Barbara PasBarbara Pas, (° Temse, 1981), studeerde handelsingenieur aan de KUL. Komt uit een Vlaamsgezinde familie en was al politiek actief in haar prille jeugd. Na haar studies ging ze direct werken voor de Vlaams Belang-Kamerfractie, sedert 2007 verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger, Ze specialiseerde zich in financiële en economische dossiers. Ze was een tijdje voorzitter van de VB-Jongeren. In april 2013 werd ze fractieleider van de VB-Kamerfractie. Is gemeenteraadslid in Dendermonde.

Twee vrouwen van bijna dezelfde leeftijd, zeer goed opgeleid en die zeker mogen gezien worden! Ze streven hetzelfde politieke ideaal na, in een verschillende partij en via verschillende tactieken en strategieën.

Wat opvalt als ze elkaar in de hall van het hotel zagen, is dat ze elkaar uitbundig begroeten. Een heel andere stijl dan hun respectievelijke partijvoorzitters en enkele andere hooggeplaatste partijfunctionarissen die elkaar zoveel mogelijk proberen te negeren en kleineren.

We brengen hierna een uitgebreid overzicht van het gevoerde debat.

Ergün Top
Ergün Top

 

Moderator Ergün Top begon met als openingsvraag:
“Welk vaderland, welk beleid ?”

Barbara Pas : “Wij zijn voor een onafhankelijke republiek Vlaanderen, geen confederaal model. Wij geloven niet in de stap-voor-stap-strategie, want dit geeft veel teveel toegevingen langs Vlaamse kant.

De onafhankelijkheid is de weg naar welvaart. De rol van een politieke partij is om ideeën ingang te doen vinden. De geesten zijn nu al danig gerijpt want er zijn nu al op de VRT debatten over Vlaamse onafhankelijkheid.

Vele feiten uit het recente politieke verleden tonen aan dat het met België niet meer gaat. Het VB is voor een ordentelijke opdeling. Dit zal niet leiden tot chaos. Uit democratisch oogpunt moet men voorstander zijn van een Vlaamse republiek. In Vlaanderen is er geen meerderheid voor de regering di Rupo. Zolang het met België is, zullen de problemen blijven bestaan.

Wij geloven niet in een zesde staatshervorming. Men stelt het voor alsof vele bevoegdheden overkomen naar de gewesten, maar dit is nog geen 10 % van het federale budget. Er zijn teveel toegevingen gedaan rond B-H-V en er zijn teveel vergrendelingen ingevoegd (Justitie). De essentiële elementen blijven federaal verankerd. Wij willen aan staatsvorming doen ! Aan Franstalige kant wordt de splitsing van België wel degelijk voorbereid. Zie naar de constructie Wallo-Brux en de corridor tussen Brussel en Wallonië.

De resoluties van het Vlaams Parlement uit 1999 zijn nog niet uitgevoerd. Er is geen Vlaams sociaal volksgezondheidsbeleid. We moeten altijd naar de pijpen van de PS (minister Onckelincx) dansen. Een sociale zekerheid is niet mogelijk in een Belgisch model. We kunnen nu geen specifiek beleid voeren voor Vlaanderen.

Wij zijn als partij geen lakei van de belangengroepen (vakbonden, kapitaal). In Vlaanderen moeten de gedachten echt vrij kunnen zijn. De sociale zekerheid is nodig. De solidariteit moet op een duidelijke transparante manier gebeuren.

Bebatclub 2In Vlaanderen stellen we waarden en normen voorop die gezinnen een toekomst geven.

In 2014 willen wij alle steun verlenen aan de verdere opdeling van België. In 2010 heeft men kansen laten liggen. In 2010 wilde men het nog in een Belgisch model houden. Waarom ? Er zijn geen 27 tussenstations nodig, maar klaar en duidelijke Vlaamse onafhankelijkheid !”

Zuhal Demir : “Artikel 1 van het N-VA-programma zegt : wij kiezen voor een onafhankelijk Vlaanderen. Hoe kunnen we dit realiseren ? Wij willen dit realiseren via geleidelijke stappen. De meerderheid van de Vlamingen is nog niet klaar voor volledige onafhankelijkheid. Wij kiezen voor een confederaal model. We bereiden hierover een groot congres voor. Ons komend verkiezingsprogramma zal hierop gebaseerd zijn. Nederlandstaligen en Franstaligen hebben in het federaal parlement over werkelijk alles (communautair, asiel en migratie, economie, justitie, enz …) totaal andere opvattingen. In 2010 hebben we meer dan één jaar moeten onderhandelen voor de vorming van een nieuwe regering. We kregen enkel ‘borrelnootjes’. Daarom gingen we niet mee in het verhaal. CD&V en VLD deden wel mee, zodat de franstaligen een regering opzetten die geen meerderheid heeft in Vlaanderen.

Welk beleid willen we in Vlaanderen ? Asiel en migratie : we zorgden ervoor dat de gezinshereniging, nationaliteitsverwerving veel strenger is geworden – een goedkeuring zonder de PS – het VB onthield zich. De Vlaming wil een strenger asielbeleid. Wij deden dit via parlementaire weg. We halen 28% van de stemmen, we hebben hiervoor een verantwoordelijkheid en moeten er iets mee doen. Waarom gaan we in de politiek ? Niet om aan de kant te blijven roepen. Wij willen verder gaan. Asielzoekers zorgen hier al jaren voor procedureslagen. Voor ons mag dit korter zijn. Ik ben districtsvoorzitter in Antwerpen. Er zijn reeds minder aanvragen van asielzoekers in Antwerpen. In de praktijk ziet men onze invloed.

Sociaal-economisch : door de hoge loonkosten en de indexeringen kunnen bedrijven moeilijk mensen aanwerven. Wij willen meer zuurstof geven aan de ondernemers. De werkloosheid moet men beperken in de tijd (twee jaar). In vele landen is dit veel korter. Men moet alles inzetten op het activeren van werklozen.

Pensioenhervorming : hoe kunnen we ervoor zorgen om mensen langer en aangenamer aan het werk te houden zoals in Scandinavië en Oostenrijk ?

Begroting : de uitgaven van de overheid beperken. Hervormen waar het nodig is. Teruggaan naar een begroting in evenwicht.

Hoe wensen we dit doel te bereiken ? De N-VA wenst resultaten te bereiken en niet langs de zijlijn te blijven staan. Zoals in Antwerpen willen we het drugsbeleid aanpakken.”

DebatclubErgün Top : Hoe ga je als partij op langere tijd naar de jongeren toe ? Is de jeugd hiermee bezig ?

Zuhal Demir : “We hebben één programma voor iedereen. De jongeren bereiken we via Jong N-VA, via jeugdverenigingen en met de niet-georganiseerde jeugd”.

Barbara Pas : “De jeugd apprecieert een klaar en duidelijke boodschap. De N-VA geeft geen duidelijke signalen. N-VA stemt tegen alle belangenconflicten die wij inroepen tegen de zesde staatshervorming. Onze standpunten inzake justitie en politie bereiken veel jongeren. Na een periode van terugval is er terug een instroom van jongeren in onze partij. Ik ben niet pessimistisch als ik de jongeren bezig zie in het VB.”

Ergün Top : “Hoe zit het met de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen ? De kritiek op Bart De Wever i.v.m. de Sinksenfoor en het Antwerpse voetbaldossier ? De verwachtingen naar 2014 ?”

Zuhal Demir : “Federaal zitten we in de oppositie maar lokaal hebben we veel verantwoordelijkheden met o.a. ’t Stad te besturen. We worden overal met een vergrootglas bekeken. We mogen niet overmoedig worden, kalm blijven en werken voor een goed bestuur. We zullen zien of het gesmaakt wordt door de kiezer in 2014 ? De komst van J.M Dedecker naar de N-VA ? Ik weet er niets van. Er wordt zoveel gezegd.”

Barbara Pas : “De gemeenteraadsverkiezingen waren niet goed voor het VB. We versnelden de verjonging en vernieuwing van het VB. Het VB is een ‘ijsbreker’. Grote boten varen achter ons. We zullen er terug tegenaan gaan. Onze prioriteiten zijn er nog steeds. Velen stemden strategisch voor de N-VA omdat ze het cordon sanitaire wilden vermijden. De N-VA voert het cordon sanitaire mee uit met de traditionele partijen. We gaan de verkiezingen van 2014 met veel vertrouwen tegemoet.”

Ergün Top : “Waar blijft de samenwerking tussen jullie twee partijen ? Waarom nodigen jullie na de verkiezingen enkel het VB uit voor de schijn ? Hebben jullie schrik van de publieke opinie of van een bepaalde pers ?”

Zuhal Demir : “Het cordon sanitaire is geen uitvinding van de N-VA. Wie heeft de deur op slot gezet ? Niet de N-VA ! Wij staan voor een inclusief nationalisme. Ik ben Vlaming in hart en nieren. Als ik de boekjes van Filip Dewinter en het VB lees, dan heeft men te maken met een exclusief nationalisme, een nationalisme van uitsluiting. Door het 70 puntenplan hebben ze het cordon sanitaire op slot gedaan. Hoe ziet het VB het nationalisme ?”.

Ergün Top : “Staat u open voor een goed voorstel van het VB ?”

Zuhal Demir : “We luisteren ernaar en nemen het mee naar het beleid. Wie zit er nu nog bij het VB ?”

Barbara Pas : “Lokaal willen veel N-VA-mandatarissen samenwerken met het VB. De nationale partijleiding van de N-VA wil dit overal verbieden. U is tegen VB-ers die naar de N-VA kwamen. Amendementen van VB-ers worden door de N-VA weggestemd. De amendementen van de meerderheid steunen jullie. J.M. Dedecker wilde het VB uitroken. Bart De Wever zei in een interview ‘Ik ben de grootste gesel van het VB’. Jullie geven ons liever de doodsteek dan samen te werken”.

Zuhal Demir : “In de commissie Sociale zaken steunen wij voorstellen van het VB”.

Barbara Pas : “Soms ! U wilt zich niet verbranden tegenover de traditionele partijen. Pure strategie naar 2014 toe”.

Ergün Top : “Inburging. Wat betekent dit voor uw partij ? De trajecten van Geert Bourgeois ?

Zuhal Demir : “De beleidsmakers voor mij hebben de apartheid georganiseerd. Wij zien inburgering als een sluitstuk. Tussen 2000 en 2008 zijn er 500.000 asielzoekers toegelaten in dit land. Cijfermatig komen ze vnl. naar Antwerpen en Vlaanderen. In Brussel stelden ze vast dat het leven niet is wat het was. De meeste nieuwkomers zijn laag geschoold, zijn weinig taalkundig geschoold, zijn arm. Wij willen inzetten op actieve migratie. In Canada kom je enkel binnen als je u actief wilt inzetten voor de maatschappij. Taal is zeer belangrijk. Men moet zich ook aanpassen aan de waarden en normen van de Vlaamse samenleving. De traditionele partijen zwegen hierover veel te lang. Respect, gelijkheid van man en vrouw, scheiding tussen kerk en staat, …De meeste nieuwkomers zijn hiermee amper vertrouwd”.

Ergün Top : “4 jaar lang heeft de N-VA de minister van inburgering gehad ?”

Zuhal Demir : “Je kan de gigantische toestroom van asielzoekers die federaal toelaat niet met een beperkt Vlaams budget aanpassen. Op vier jaar tijd kan je niet alles wat 50 jaar krom is gegroeid terug recht trekken.”

Barbara Pas : “4% van alle illegalen wordt effectief teruggestuurd. De rest verdwijnt in de illegaliteit. In de Vlaamse regering zit de N-VA in de meerderheid met de minister van inburgering. In het Europese Parlement maakt de N-VA deel uit van de groene fractie. Er zijn heel wat zaken waar burgers een veel strenger optreden van de overheid willen. Waarom wordt er zoveel geld gestoken in moskeeën ? 43.000 euro voor Milli Göres, die willen een islamitische staat instellen. De Moslim TV wordt goedgekeurd door Bourgeois. Om een sociale woning te bekomen moet men enkel de breidwilligheid hebben om Nederlands te leren.”

Zuhal Demir : “De Vlaamse overheid is tussen 1975 en 1980 teveel in gebreke gebleven. Dankzij de N-VA is het Nederlands doorgevoerd voor een sociale woning. Volgens Europa kan men enkel een inspanningsverbintenis opleggen op taalgebied, geen resultaatsverbintenis.”

Ergün Top : “Wanneer is een allochtoon een ‘goede’ ? Wanneer is hij/zij ingeburgerd ?”

Barbara Pas : “Als je de waarden en de normen van hier respecteert. Men zou hier een burgerschapsproef moeten instellen en de waarden, de normen, de taal van de migrant controleren. Bij ons komt 14,5 % van de nieuwkomers voor een nieuwe job. In Frankrijk, Duitsland en Nederland is dit minstens 40 %. De beleidsmakers lokken alleen gelukzoekers. Het kiesvee van de SP-a en de PS. Wij zijn het OCMW van de hele wereld niet. Men moet eerst een bijdrage leveren aan de sociale zekerheid alvorens men ervan kan genieten.

Ergün Top : “Het hoofddoek ? Wanneer kan dit wel of niet ?”

Barbara Pas : “Het hoofddoek is geen definitie van inburgering. Het hoofddoek dragen is tonen dat men zich afzet tegen de waarden en normen van onze maatschappij. Het hoofddoek is een uiting van de onderdrukking van de vrouw.”

de regisseurs
de regisseurs

Zuhal Demir : “Wanneer ben je Vlaming ?”

Barbara Pas : “Als je onze waarden en normen respecteert.”

Zuhal Demir : “Voor loketfuncties van ambtenaren kan geen hoofddoek, noch keppel, enz …In België is er een relatieve scheiding tussen kerk en staat. In de commissie Sociale zaken is er een medewerkster van een parlementslid die een hoofddoek draagt. Voor bedrijven is het opportuun om te verwijzen naar het arbeidsreglement. Voor mandatarissen verwijzen we naar Boom, daar is ook Belkacem opgegroeid. Voor mandatarissen kan je het niet verbieden, tenzij je de grondwet wijzigt.

Barbara Pas : “De mandataris uit Boom met haar hoofddoek, werkt bij het Antwerpse OCMW en daar draagt ze geen hoofddoek. Trek dit debat open naar alle religieuze symbolen. Ook de islam. De VLD wil alle religieuze symbolen weg. De verborgen agenda van de loge wil alle christelijke waarden weg.”

Ergün Top : “Brussel, de meeste nieuwkomers nestelen zich daar. Met een bevolkingsaangroei van 20.000 mensen per jaar ?”

Zuhal Demir : “We moeten zorgen dat deze mensen bijdragen in de sociale zekerheid. Als ze hier legaal zijn, kunnen ze een verblijf bekomen. Het grootste probleem in Brussel is de werkloosheid. Er moet een transparant beleid komen. Vandaag voeren de franstaligen een beleid dat op niet veel trekt.”

Barbara Pas : “De oplossing is het migratiekanaal dicht draaien. De EU wil ons opzadelen met het inzicht dat we immigratie nodig hebben.”

Zuhal Demir : “Wij zijn voorstander van een Europees minimum loon.”

Ergün Top : “Over naar het onderwijsdossier. De hervormingen van minister Smet zijn door de N-VA afgeschoten ?”

Zuhal Demir : “De andere partijen wilden Pascal Smet volgen in zijn plannen om de schotten tussen ASO, TSO en BSO weg te nemen. Als er iets goed gaat moeten we het behouden. Het Vlaams onderwijs gaat zeer goed. We moeten wel nadenken over het technisch onderwijs, de watervaleffecten. Nadenken over goede technische opleidingen zoals stages bij firma’s die vragende partij zijn voor technische opleidingen. Bij BASF haalt men vandaag werknemers uit Duitsland.”

Ergün Top : “Op 12-jarige leeftijd kan een kind niet definitief kiezen ?”

Zuhal Demir : “Op de basisschool moet men de kennis en de vaardigheden kunnen detecteren.”

Barbara Pas : “Uitstel van studiekeuze is niet goed. Men moet geen hervormingen doorvoeren die tot kwaliteitsverlies leiden. De schotten tussen ASO-TSO-BSO moeten blijven bestaan. Anders krijgt men éénheidsworst, dit geeft frustraties bij zowel zij die goed en minder goed presteren. Gelijke kansen is iets heel anders dan gelijke uitkomsten. Een goede stielman heeft veel toekomstkansen. Dit moeten we aan de jeugd overbrengen.”

Zuhal Demir denkt na Bruno Valckeniers Barbara Pas en Frans Crols Barbara Pas en fan

*********

Pauze, tijd om letterlijk en figuurlijk bij te ‘tanken’.
Twintig minuten later kreeg het publiek de kans om zelf een aantal vragen te stellen.

De vragen die niet werden gesteld, werden aangesneden aan de bar na heel het debat.
De laatste bezoekers verlieten het pand een stuk na middernacht …

**********

Zuhal Demir en fans Zuhal Demir en Ergün Top

* Publieksvraag 1 : “Het cordon sanitaire ? Wanneer gaat de N-VA het VB als een echte gesprekspartner behandelen ? Als jullie in 2014 samen een meerderheid halen, ga je dan samenwerken ?”

Zuhal Demir :Als het VB de deur zelf op slot zet ? We hebben de snel-Belg-wet afgeschaft.”

* Publieksvraag 2 : “In de Franse republiek is er een strikte scheiding tussen kerk en staat. Zijn jullie voor de invoering van een soort Duitse ‘kerkbelasting’ ?”

Barbara Pas : “We hebben geen nood om hier het Duitse systeem in te voeren. De kerken worden nog gesteund door de kerkfabrieken. Alléén moet er een uitsluiting zijn voor de islam.”

Zuhal Demir : “De relatieve scheiding tussen Kerk en Staat is een goed systeem. Een volledige scheiding zou problemen kunnen geven voor de subsidies van de katholieke scholen.”

* Publieksvraag 3 : “Het kindergeld afschaffen en vervangen door een belastingsvermindering ?”

Barbara Pas : “Neen. Het kindergeld is voor ieder kind hetzelfde. Nu krijgt het eerste kind het minste en het kost het meeste. Men moet het systeem omdraaien. Vanaf het vijfde kind het kindergeld drastisch verminderen.”

* Publieksvraag 4 : “De Koningskwestie ?”

Zuhal Demir : “De N-VA praat over de rol van de koning. Men moet zijn invloed beperken bij de regeringsvorming. Via kamerlid Theo Francken willen we de rol van de koning bespreken. De dotaties afschaffen van het hele koningshuis.”

Publieksvraag 5 : “De twee Vlaams-nationale manifestaties : het Zangfeest en de Ijzerwake streven naar Vlaamse onafhankelijkheid. Zijn beide partijen massaal aanwezig op de Ijzerwake van 25 augustus e.k. ?

Barbara Pas : Bart De Wever ziet de rol van de Vlaamse beweging als uitgespeeld ! De rol van de Vlaamse beweging is niet uitgespeeld. Er moet nog steeds een drukkingsgroep zijn. Alle Vlaamsgezinde partijen zouden op al die manifestaties aanwezig moeten zijn.”

Zuhal Demir : “De N-VA is aanwezig op manifestaties van de Vlaamse beweging. De Vlaamse beweging heeft nog altijd zijn verdienste. Bart De Wever had enkel een probleem met bepaalde verenigingen. Hij had een probleem met Voorpost !”

Luc Vermeulen, actieleider van Voorpost : “Welk probleem ?”

Zuhal Demir : “Dat moet u aan Bart De Wever vragen. Het Vlaams Belang moet voorstellen doen die redelijk zijn en die uitvoerbaar zijn. Ook in overéénstemming met het Europees recht.”

Verdere info: www.debatclub.orginfo@debatclub.org