Debatavond rond de nieuwe plannen voor de R11bis

Iets meer dan een jaar geleden voerden vele inwoners van onze regio reeds actie rond de plannen voor de R11 (zuidelijke bretel ter ontlasting van de ring van Antwerpen). De R11 loopt van het knooppunt met de autostrade in Wommelgem tot aan het Schoonselhof, gelijk met de historische weg die de forten verbond, ook wel ‘Militaire baan’ genoemd.

kaart r11bisEr werd toen voorgesteld om een tunnel aan te leggen onder de Militaire baan om de E314 te verbinden met de E19 in Wilrijk. Probleem was dat voor de aanleg ervan het groen gebied “Klein Zwitserland” zwaar zou worden aangetast en de groene berm langsheen de Militaire baan in Mortsel en Edegem zou verdwijnen.
Het werd een tijd stil rond dit project maar de discussie is terug van weggeweest. De provincie heeft immers een studie laten uitvoeren naar mogelijke alternatieven waarbij een nieuw mogelijk tracé de R11 bis werd uitgewerkt. De R11 bis loopt door een tunnel onder Fort IV in Mortsel, via de Mechelsesteenweg en de Boniverlei waar de tunnel zou aansluiten op de E19 ter hoogte van de zandhopen van Edegem/Kontich. Dit groengebied evenals de Vuile Plas zouden verder worden ingepalmd voor een grote keerlus.
Momenteel worden de verschillende alternatieven voor de R11 aan een milieueff ectenrapport onderworpen gevolgd door een publieke raadpleging gepland van 15 januari tot 15 februari 2014 (zie http://www.poortoost.be/project/aanleg-a102-en-r11bis .

natuurpunt

 

Het standpunt van Natuurpunt zal bovengemeentelijk worden bepaald omdat we ons natuurlijk niet kunnen veroorloven dat we dit doorschuiven naar andere gebieden zonder hiervan de gevolgen te kennen en te bekijken.

We organiseren daarom op 17 januari e.k. een toelichtingsavond waar we samen met jullie ons standpunt omtrent dit ingrijpende dossier willen bepalen. Wil je meer weten en ben je geïnteresseerd om mee te discussiëren kom dan vast en zeker naar deze debatavond.

De avond gaat door in wijkcentrum “t Forum”, Romeinse Put, 97, in Edegem van 20.00 u. tot 22.00 u. – www.zuidrand.be