Samen werken we aan een proper Hove: meldpunt sluikstorten

sluikstorten-De-SterDe uitvoeringsdiensten besteden een groot deel van hun tijd aan het opruimen van achtergelaten afval. In het kader van het gemeentelijk netheidsbeleid werd daarom een centraal meldpunt voor sluikstorten opgericht, e-mail : sluikstort@hove.be. Als je sluikstorten opmerkt, kan je dit via dat mailadres doorgeven. Vermeld dan zeker duidelijk de locatie en de aard van het achtergelaten afval. De gemeentediensten engageren zich om het afval dan zo snel mogelijk op te ruimen.

Stond je er trouwens al eens bij stil dat de volgende voorbeelden ook gevallen van sluikstorten zijn?

– Het dumpen van huishoudelijk afval in de vuilnisbakjes op openbare plaatsen is verboden. De gemeentelijke straatvuilnisbakjes zijn enkel bedoeld om het afval dat op die openbare plaats ontstaan is kwijt te kunnen. Je kan er dus wel gerust je drankblikje, frietbakje of snoepverpakking in kwijt, maar je riskeert een boete wanneer je er een plastic zak met bijvoorbeeld keukenafval in probeert achter te laten.

– Rioolputten zijn geen afvoerkanalen voor veegvuil en zeker niet voor frituur- of motorolie. Het uitgieten van olie in de riolering zorgt voor ernstige milieuverontreiniging. Olie is klein gevaarlijk afval en kan je in het recyclagepark achterlaten.

Ondergrondse glascontainer aan het Leliestraat– Zet de huisvuilzak enkel op de stoep tijdens de toegelaten tijdstippen. Zakken die te vroeg worden buitengezet, zijn ook een vorm van sluikstorten. Wanneer zakken verkeerdelijk niet werden meegenomen door de ophaler, contacteer je de milieudienst van IGEAN met de vraag om de zak alsnog te komen ophalen (tel. 03 / 350 08 14 of e-mail : milieu@igean.be). Laat hem zeker niet zo maar staan.

– Het achterlaten van glas of verpakkingen (dozen, zakken) rond de glasbol is niet enkel verboden, maar kan ook gevaarlijk zijn voor huisdieren en fietsers.