Investering fietspad Mortselsesteenweg wordt doorgeschoven naar 2018

Budget 2017 : budgetwijziging

Aan de gemeenteraad werd gevraagd de budgetwijziging nr.1 van 2017 vast te stellen. In deze budgetwijziging wordt het budgettaire resultaat van de rekening 2016 ingeschreven. Gezien deze budgetwijziging in het meerjarenplan 2014-2019 past, is er geen aanpassing van het meerjarenplan nodig.
Voorstel : de gemeenteraad stelt de budgetwijziging nr. 1 van 2017 vast met de volgende cijfers :

– resultaat op kasbasis : 1.839.106 EUR;

– autofinancieringsmarge: 561.707 EUR.

In deze budgetwijziging worden de exploitatie-uitgaven verhoogd met 33.132 EUR. De ontvangsten kunnen met 31.585 EUR worden verhoogd. Belangrijkste wijzigingen : uitgaven : afrekening brandweerbijlage (werking 2012-2014) : +252.480 EUR, haalbaarheidsstudie administratief centrum : +81.300 EUR, Landschapspark Frijthout : +22.650 EUR, prijssubsidie AGB Sport en Ontspanning : +18.971 EUR, regularisatie intresten leningen : +9.500 EUR, update
personeelskost : -163.000 EUR, overschot OCMW-rekening (verrekening bijdrage 2017) : -120.000 EUR, implementeren document management systeem (project wordt doorgeschoven naar 2018) : -49.375 EUR, kosten voor werving en selectie : -20.000 EUR; ontvangsten : regularisatie gemeentefonds : +21.585 EUR, tussenkomst van de ouders in de schoolkosten : +10.000 EUR.

Als gevolg van het afronden van diverse projecten in 2016 en 2017 konden resterende (deels overgedragen) investeringsbudgetten worden geschrapt. Het ging onder meer om : aankoop pc’s (-7.500 EUR), aankoop nieuwe telefooncentrale (-30.000 EUR), dakrenovatie gemeentehuis (-30.306 EUR), renovatie verlichting Hoverheide (-10.106 EUR), aankoop diftar-containers (-16.301 EUR).

Voor sommige projecten moet de timing of het voorziene budget worden bijgesteld : overlaging en groot onderhoud diverse straten (+33.600 EUR), heraanleg fietspad Mortselsesteenweg (doorgeschoven naar 2018, -95.000 EUR), heraanleg fietspad Lintsesteenweg (+18.000 EUR), vernieuwing fietspad Kapelstraat (in 2017 aanbrengen oker-kleuringe slemlaag, -40.000 EUR), Geelhandlaan (+35.000 EUR), Leliestraat (doorgeschoven naar 2018, -260.000 EUR), aankoop veegmachine (+75.000 EUR), Frijthout (+97.732 EUR), stookplaatsrenovatie en vernieuwen elektriciteit De Markgraaf (+35.000 EUR), RUP Kasteeldomeinen (-7.659 EUR), RUP Groot Hoofs Veld 1&2 (+33.600 EUR), RUP Hove Noord-Oost (stopgezet, -60.000 EUR), RUP Coveliersstraat Zuid (stopgezet, -20.000 EUR), RUP Lintsesteenweg (stopgezet, -15.000 EUR), RUP Begraafplaats (nieuw, +22.000 EUR). De bijdrage in het tekort van Rio-Link voor investeringen werd bijgesteld (-17.000 EUR). Voor de heraanleg van het fietspad Mortselsesteenweg was een investeringssubsidie ingeschreven (43.400 EUR). Deze wordt ook doorgeschoven naar 2018.

Mortselsesteenweg: vandaag smalle fietsstrook naast de weg

Er is ook nood aan investeringsbudgetten voor een aantal nieuwe projecten : ondergrondse afvalcontainers (35.000 EUR), dakisolatie BKO (20.000 EUR), geluidsisolatie A. Rodenbachschool (lokalen Gemeentelijke Kunstacademie, 20.000 EUR), bureaumateriaal ICT-medewerkers (12.000 EUR), informaticamateriaal zelfuitleenbalie bibliotheek (8.850 EUR), uitrusting technische dienst (invoering Omgevingsvergunning, 6.000 EUR), afzuigkap keramieklokaal Gemeentelijke Kunstacademie (3.000 EUR).

Volgens de prognoses van het AGB Sport en Ontspanning zullen er dit jaar voor 178.310 EUR aan investeringen worden gerealiseerd. Dat is 29.810 EUR meer dan oorspronkelijk voorzien. Dat bedrag wordt toegevoegd aan de renteloze lening die al ingeschreven was. De voorziene kapitaalaflossing in 2017 wordt met 4.704 EUR verhoogd.

In deze budgetwijziging kan naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar worden ingeschreven, namelijk 4.936.466 EUR.

Enkele vragen :

Raadslid Luc Vuylsteke de Laps (CD&V) stelde enkele vragen over de nieuwe telefooncentrale en de diftar-containers. “Voor de centrale was er eerst 40.000 euro voorzien en de containers werden via IGEAN gekocht. De overschotten werden uit de begroting gehaald” aldus de gemeenteambtenaar financiën.

Op een volgende vraag van Vuylsteke over de RUP’s antwoordde schepen van ruimtelijke ordening Dave Van den Berghe (Ph7) “dat de functie van stedebouwkundige in Hove niet ingevuld geraakt en dat er zodoende een beetje vertraging is. Er zijn geen cash-uitgaven voor 2017, wel voor 2018.”

Op een groen-linkse interpellatie over de afvalcontainers stelde schepen van Milieu Bart Van Couwenberghe (N-VA) ‘dat er in dit dossier nog geen beslissing is genomen’. Uiteindelijk keurden alle fracties dit punt goed, enkel de groen-linksen van HB onthielden zich.

Foto’s (c) Gazet van Hove – coverfoto : Leliestraat.