‘1917, een keerpunt in WO I – begin van het einde ?

Heemkundige kring De Markgraaf – HOVE

’ 1917 : Europa en een groot deel van de wereld kreunen onder het moorddadig geweld van ‘de Grooten Oorlog’. De Westhoek vergaat in modder en krijgsgeweld en wordt bedolven onder puin en oorlogsgraven. Ook Rusland, de Balkan, het Ottomaanse rijk, alles wordt meegesleurd in het niets of niemand ontziende geweld. Hoe worden ondertussen de pionnen op het internationale schaakbord gezet, wie probeert ze te zetten en wat zullen de gevolgen zijn voor Europa en de wereld ?

Professor emeritus Etienne Rooms, specialist in moderne geschiedenis en ex-docent Krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School in Brussel, neemt de aanwezigen mee op dit schaakbord en geeft uitleg, inzicht en duiding bij dit onnoemelijk stigmatiserend deel van onze geschiedenis : oorzaken en aanleidingen, tactische en diplomatieke zetten en compromissen en ook de gevolgen ervan probeert hij te analyseren en te verklaren. Op vrijdag 17 november om 20.00 uur in “De Markgraaf”. Gratis toegang, een vrije bijdrage wordt in dank aanvaard. Iedereen welkom. Graag vooraf aanmelden via e-mail : heemkundigekringdemarkgraaf@telenet.be of tel. 0494 / 30 57 57.


Tentoonstelling ‘de Grooten Oorlog’ Heemkundige kring De Markgraaf organiseert ter gelegenheid van bovenstaande voordracht een tentoonstelling. Een prachtige maquette
van de loopgraven zal te bekijken zijn, alsook: wie waren de Hovese soldaten, krijgsgevangenen, weggevoerden, gesneuvelden, Hovenaars op de vlucht ? Van welke soldaten en andere personen worden nog gegevens of andere info gezocht ? Er is gelegenheid tot na- en bijpraten in de cafetaria in zaal 1 bij een drankje. Deze tentoonstelling loopt met ruime inbreng van de Kring Erf en Heem uit Katelijne-Waver en van René De Munter en zijn echtgenote Simone Sprengers.

Zaterdag 18 en zondag 19 november van 10.00 tot 17.00 uur in De Markgraaf. Gratis toegang, een vrije bijdrage wordt in dank aanvaard. Iedereen welkom.

Foto’s (c) Gazet van Hove.