Uitgebreide discussie over politiereglement HEKLA op Hovese gemeenteraad

Op de laatste Hovese gemeenteraad werd er uitvoerig gediscuteerd over het nieuwe politiereglement van de politiezone HEKLA (Hove-Edegem-Kontich-Lint-Aartselaar).

De gemeenten moeten, ten behoeve van de inwoners, waken over de openbare orde (de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen). Overtredingen op bepalingen van het politiereglement kunnen worden gestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). In uitvoering van de nieuwe GAS-wet heeft het college van burgemeester en schepenen protocolakkoorden afgesloten met het parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Om het politiereglement van de politiezone in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving is een aanpassing vereist. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het reglement te actualiseren en aan te passen aan de huidige noden en behoeften. Het aangepaste politiereglement treedt in werking op 1 maart 2018.

Veel discussie in Hove

Raadslid Jo Ampe (groen-linkse HB) : “Ik heb vragen bij blz. 44, toegang gemeenteparken beperken en voor evenementen voorbehouden, gedeelten afsluiten ?”

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “Dit is een algemene omschrijving. De burgemeester moet dit inschatten, geval per geval. Het is niet alles of niets. Men kan bijv. enkel een speeltuin afsluiten. Deze teksten zijn opgesteld door juristen van IGEAN.”

Jo Ampe : “Punt 6, blz. 45 : de limiet op de leeftijd, de speeltuigen zijn ook ter beschikking voor kinderen ouder dan 12 jaar. Dit is een artikel tegen het vandalisme maar we moeten hiervoor een juiste formulering vinden.”

Koen Volkaerts antwoordde : “Enkele speeltuigen zijn niet geschikt voor oudere kinderen. We hebben geen zin om hiervoor politie in te zetten. Er moet kunnen opgetreden worden. Dit is verantwoord.”

Raadslid Jos Peeters (CD&V) : “Deel 10, Openbare veiligheid. Dit is nog niet definitief. Is dit een werkdocument ? Een aantal zaken moet men nog verfijnen. Het statuut van deze tekst ?”

Koen Volckaerts antwoordde : “Deze tekst is gebaseerd op deze van de Zone Rupel. Kan nog steeds herbekeken worden. Om te kunnen optreden hebben we deze tekst genomen.”

Raadslid Filip Lecoutre (CD&V) : “De kapvergunningen, de dikte en de hoogte ? In Hove zijn er veel aanvragen. Wat mag ?”

Koen Volkaerts antwoordde : “Je moet er geen parodie van maken. Er is maar één kapreglement geldig. Dit is het politiereglement. Het gemeentelijk kapreglement werd ingetrokken. De gemeentelijke milieuambtenaren zijn  hierover samengekomen bij IGEAN.”

Groen-links raadslid Anne Van Put : “Drankgelegenheden, men moet activiteiten dertig dagen op voorhand aankondigen. Art. 6.6.1. Wordt dit in de praktijk nu reeds toegepast ? Alles valt hieronder !”

Koen Volckaerts antwoordde : “Die dertig dagen is om het toezicht te kunnen houden. In de meeste gevallen wordt dit nu al toegepast. Deze tekst is door juristen opgesteld. De zaal “Da Capo” valt onder Vlarem 2.”

Raadslid Luc Vuylsteke de Laps (CD&V) : “Ik heb hier vele vragen gehoord over dit politiereglement. Ik stel voor om binnen twee maanden een tweede lezing te houden (kapreglement, in de Milieuraad bespreken).”

Koen Volckaerts antwoordde : “Binnen twee maanden komt er een tweede lezing. In Kontich is het reglement al goedgekeurd. Gelieve jullie punten – probleemstelling -schriftelijk door te geven. We moeten met de Politie een zelfde reglement hebben voor de vijf gemeenten van onze zone met dezelfde afdwingbaarheid.”

Krijgt een vervolg.

Incident gesloten.

 

Foto’s © Gazet van Hove.