Verkeersveiligheid toegang Uilenbos

Hove

Lintsesteenweg : berm amper 50 cm breedte

Gemeenteraadslid Filip Lecoutre (CD&V) informeerde op de laatste gemeenteraad naar de verkeersveiligheid van het recentelijk opengestelde Uilenbos : “Het Uilenbos is recentelijk opengesteld voor het publiek. De gevoerde promotie begint stilaan haar vruchten af te werpen. Meer en meer wandelaars komen genieten van dit mooi stukje Hove. De gemeente dient er echter voor te zorgen dat de toegang tot het Uilenbos verkeersveilig kan verlopen. Graag antwoord van het schepencollege op volgende vragen : 1) Waar kunnen wagens worden geparkeerd om het Uilenbos te bezoeken ? Is men gerechtigd aan de Lintsesteenweg op de zachte berm te parkeren ? Kan de gemeente dit dan duidelijker aangeven met zo mogelijk indicatie van een expliciete parkeerstrook ? 2) Overweegt het schepencollege om de parkeergelegenheid voor fietsen aan het Uilenbos uit te breiden en een afzonderlijke parking voor auto’s te voorzien, zo mogelijk via huur/ter beschikking stelling door aanpalende grondeigenaars ? 3) Kunnen bepaalde infrastructuuringrepen de verkeersveiligheid helpen (bijvoorbeeld zebrapad of geaccentueerde oversteek) om bezoekers die aan de overzijde van de ingang parkeren veilig de drukke steenweg te laten oversteken ?

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “Deze vragen waren zeer technisch. Vragen enige voorbereiding. Men mag op dat stuk van de Lintsesteenweg 70 km/u. rijden. Men kan niet een bebouwde kom aanzien als er niet gebouwd is. Ik ben geen voorstander van parkeren toe te laten op de berm van de Lintsesteenweg, die is er maar 50 cm breed. Men kan parkeren op de Lege Veldkantlaan of op de oprit naar het waterzuiveringsstation. De parkeerplaatsen voor fietsen zullen we bespreken met Natuurpunt. Zij gaan nog extra parkeerplaatsen voorzien.”

parkeren oprit waterzuiveringsstation

Incident gesloten.

Meer info : gemeentesecretaris Luc Vanrusselt, gemeentehuis, tel. 03 / 460 33 37 (kantooruren), e-mail : luc.vanrusselt@hove.be .

Foto’s © Gazet van Hove.