OCMW zoekt kunstenaar mét kunstwerk voor Dienstencentrum “Ten Hove”

Het dienstencentrum werd onlangs grondig gerenoveerd. Daarvoor kreeg het OCMW subsidies van het Vlaams Instituut voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Om deze subsidie te kunnen ontvangen, moet het OCMW een geïntegreerd kunstwerk in/aan het gebouw zetten.

Voor het kunstwerk is een bedrag voorzien van 5.000 EUR (inclusief btw). In dit bedrag is de creatie, realisatie en plaatsing van het kunstwerk inbegrepen. Het kunstwerk moet ten laatste op 1 november worden gerealiseerd en geplaatst.

Wie komt in aanmerking om het kunstwerk te maken ?

De kunstenaar moet iemand zijn die van zijn of haar kunstcreaties een professionele activiteit heeft gemaakt. Dat kan worden aangetoond door actief te zijn in het tentoonstellingscircuit, al andere opdrachten te hebben gerealiseerd of in andere collecties te zijn opgenomen. Hij/zij moet een officiële factuur kunnen maken voor het geleverde werk, dus zelfstandige zijn met een eigen btw-nummer of met een organisatie werken die ervoor zorgt dat de kunstenaar in regel is met de sociale zekerheid en de fiscale aspecten die aan de opdracht verbonden zijn.

Welk kunstwerk wordt er verwacht ?

Het kunstwerk wordt buiten aan het dienstencentrum geplaatst en moet geïntegreerd zijn met het dienstencentrum of de omgeving ervan. We verwachten dat het de herkenbaarheid van het dienstencentrum vergroot. Het mag, maar hoeft niet functioneel te zijn. Omdat het kunstwerk buiten staat, moet het duurzaam (weinig gevoelig voor slijtage en vandalisme) zijn. Verder moet het onderhoudsvriendelijk, stabiel en bestand zijn tegen de typische Belgische weersomstandigheden en mag het de veiligheid van bezoekers en voorbijgangers op geen enkele manier in het gedrang brengen.

Procedure

De kunstenaar legt verplicht een plaatsbezoek af aan het dienstencentrum zodat hij/zij de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen kan bekijken en de sfeer van het dienstencentrum en de omgeving kan opsnuiven. Hiervoor wordt een afspraak met dienstencentrumleidster Gerda Vos (03 / 454 08 37 of gv@ocmwhove.be ) gemaakt. Bezorg ten laatste op 15 mei een gedetailleerde beschrijving van het kunstwerk waarbij het idee achter de creatie wordt toegelicht en waarin afmetingen, de gebruikte materialen en kleuren worden beschreven. Bij deze beschrijving moet een schets van het kunstwerk en eventueel een miniatuur of maquette worden gevoegd. De kunstenaar toont schriftelijk aan dat hij/zij in aanmerking komt voor deze opdracht en voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en dat het voorgestelde kunstwerk voldoet aan de verwachtingen. De OCMW-raad wint advies in bij de centrumraad en de Kunstacademie van Hove en maakt ten laatste op 19 juni een keuze uit de ingediende voorstellen.

Meer info en kandidaturen : OCMW-secretaris Rob Van den Audenaerde, Esdoorn 4A in Hove, tel. 03 / 460 10 80 of e-mail : administratie@ocmwhove.be .