Zadenbib succesvol

De Hovese zadenbib is een succes en telt meer dan 130 soorten.

Het lokale ruilproject zadenbib heeft tot doel om burgers (terug) in contact te brengen met het ecologisch tuinieren. Het gratis ‘lenen’ van zaden moedigt de ervaren liefhebber aan om meer diversiteit aan te brengen in de tuin of in de voeding en tracht beginnende tuiniers vertrouwd te maken met zaaien en de cyclus van de natuur. Twee generaties geleden verzamelde men nog zelf zaad van de groenten uit de tuin en gaf men deze lokale zaadsoorten en de kennis door van ouder op kind. Tegenwoordig is deze werkwijze bijna onbekend : men koopt (veredeld) zaad in de winkel. De zadenbib brengt je terug in contact met dit oude proces van zaadwinning.

Hoge cijfers

Wat begin 2015 schuchter begon met in totaal 120 zakjes van 30 verschillende soorten zaden is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een zadenbib met een permanente voorraad van 450 zakjes van meer dan 130 soorten. En dit enkel door schenkingen van enthousiaste tuiniers! Al van bij de start was de respons van het publiek groot. Al drie jaar op rij verspreidt de zadenbib meer dan 500 zakjes plantenzaden per jaar, in 2017 waren het er zelfs 870. 40 procent van de verspreide zakjes zijn groentezaden, 35 procent zijn kruiden en 25 procent van de verspreide zaden zijn (sier)bloemenzaden.

Anoniem systeem

Het mailadres zadenbib.hove@gmail.com, waar de gebruikers terecht kunnen met ideeën, suggesties of vragen, wordt echter zelden benut. Persoonlijke ervaringen uitwisselen rond het winnen en schonen van zaden, rond de kiemkracht van de aangeboden zaden of het gebruik ervan, zou wellicht een meerwaarde kunnen betekenen voor wie zich voor de zadenbib engageert. Het anonieme uitleensysteem houdt dit echter beperkt. Interactie, communicatie en ook educatie verdienen zeker aandacht en er wordt aan gewerkt om hieraan tegemoet te komen.

Ook mensen zien groeien

De zadenbib is ook verbonden aan een sociaal project. Zaden die in de Hovese bib minder populair zijn en onvoldoende verspreiding kennen via het display worden geschonken aan het project ‘Zaden voor iedereen’. Dit is een zadenbank die gratis pakketten bedeelt aan maatschappelijk kwetsbare groepen (vluchtelingen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond) en aan scholen. Op die manier gaat geen enkel zaadje verloren !

Foto’s (c) Gazet van Hove.