10 verkeersregels die je misschien al eens aan je laars gelapt hebt en die je veel geld kunnen kosten …

  1. Aan het rode licht kijken op je gsm wie er gesms’t heeft

Overtreding 2e graad – Onmiddellijke inning : € 116

Je gsm gaat, maar je bent aan het rijden. Snel even kijken aan het rode licht of in de file ? Helaas, de wegcode zegt : “Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt” (artikel 8.4). Investeer dus in een degelijke gsm-houder, of beter nog : kijk op je gsm wanneer je op je bestemming bent aangekomen.

  1. Je motor laten draaien om snel iets bij iemand in de brievenbus te stoppen

Overtreding 1e graad – Onmiddellijke inning : € 58

Je haalt iemand op, stapt snel even uit om een kaartje in de brievenbus te stoppen en laat terwijl de motor draaien ? Niet doen ! De wegcode lacht niet met het vergemakkelijken van diefstal, en vermeldt expliciet dat je de motor alleen bij noodgevallen in vrijloop mag laten draaien (artikel 8.6).

  1. Snel even versnellen om nog voor een achterligger een vrachtwagen in te halen

Overtreding 3e graad – Onmiddellijke inning : € 174

Je rijdt op een snelweg met twee rijstroken op het rechtervak en nadert een vrachtwagen. Op het linkervak is een achterligger al begonnen met inhalen, maar voor hem is nog een zee van ruimte om veilig in te voegen. Snel even gas bijgeven en naar links ? Helaas : van de wegcode mag je je snelheid niet opvoeren als je wordt ingehaald (artikel 16.7).

  1. Geen voorrang verlenen aan chauffeurs die van rechts komen op een rond punt

Overtreding 2e graad – Onmiddellijke inning : € 116

Opgelet : de wegcode maakt een onderscheid tussen een rond punt en een rotonde. Een rotonde wordt aangegeven met een blauw cirkelvormig verkeersbord met drie pijlen (D5), en elke weg die erop uitkomt wordt aangegeven met een omgekeerde driehoek (B1) of een stopbord (B5). Alleen in die situatie heeft het verkeer op de rotonde voorrang. Op een rond punt zonder die verkeersborden geldt de klassieke voorrang van rechts (artikel 12.3.1).

  1. Bij groen licht in fileverkeer het kruispunt oprijden maar niet afgeraken

Overtreding 1e graad – Onmiddellijke inning : € 58

Sta je aan te schuiven in de file en staat het licht voor jou op groen ? Kijk dan even of je het kruispunt volledig kunt oversteken. Rij je toch door en sta je stil op het kruispunt, dan blokkeer je het verkeer dat uit de andere richting komt, veroorzaak je een van de grootste verkeersergernissen en bega je een overtreding van de eerste graad (artikel 14.2).

  1. Voor een tegenligger kruisen die linksaf wil slaan om hetzelfde te doen

Overtreding 3e graad – Onmiddellijke inning : € 174

Een klassieker op het rijexamen: je komt op een kruispunt en wil linksaf, uit de andere richting komt een tegenligger die – voor hem – ook naar links wil. Voor elkaar langs afslaan of achter elkaar door kruisen ? Het tweede, tenzij de wegmarkering iets anders aangeeft (artikel 15.1). Ook al is het minder overzichtelijk, sla je voor je tegenligger af, dan bega je een derde graadsovertreding en ben je aansprakelijk als het tot een aanrijding komt.

  1. Je voorrang van rechts nemen zonder naar links te kijken

Overtreding 2e graad – Onmiddellijke inning : € 116

Je komt op een kruispunt en hebt voorrang. Zonder te vertragen en zonder te kijken je voorrang nemen ? Niet doen : “De bestuurder die een kruispunt oprijdt moet dubbel voorzichtig zijn ten einde elk ongeval te voorkomen” (artikel 12.2). Zelfs als je voorrang had bij een aanrijding, kan het je problemen opleveren als de tegenpartij kan aantonen dat je onvoorzichtig was.

  1. Je vier richtingaanwijzers aanzetten om snel even te parkeren waar het niet mag

Overtreding 1e graad – Onmiddellijke inning : € 58

Niets zegt “sorry, maar het duurt maar heel even” beter dan je vier richtingaanwijzers aanzetten wanneer je bijvoorbeeld dubbel parkeert of voor een garagepoort staat. Toch mag het niet: je vier richtingaanwijzers dienen alleen om andere chauffeurs op een gevaarlijke situatie te wijzen of wanneer je in panne valt (artikel 32bis).

  1. Je auto parkeren op minder dan een meter van je voorligger of tegen de rijrichting

Overtreding 1e graad – Onmiddellijke inning : € 58

Een parkeerplaats gezien aan de andere kant van de weg maar zie je niet meteen waar je veilig en correct kunt draaien ? Dan parkeer je je auto toch snel tegen de rijrichting ? Helaas : de wegcode zegt dat je altijd rechts ten opzichte van de rijrichting moet parkeren (artikel 23.1). Tegelijk moet je eigenlijk ook minstens een meter afstand laten tussen jouw auto en de auto’s die voor en achter je geparkeerd staan (artikel 25.1)…

  1. Je claxon gebruiken om een slaperige chauffeur voor je op het groene licht te wijzen

Overtreding 1e graad – Onmiddellijke inning : € 58

Je staat aan te schuiven aan het verkeerslicht, en het springt op groen. De chauffeur voor je kijkt op zijn gsm of droomt even weg, en je vreest dat het licht meteen weer op oranje springt. Snel even claxonneren om hem wakker te schudden ? Daar dienen claxons helaas niet voor: “Zij zijn enkel toegelaten om een noodzakelijke waarschuwing te geven ten einde een ongeval te voorkomen en, buiten de bebouwde kommen, wanneer men een bestuurder die men wil inhalen moet waarschuwen” (artikel 33.2).

Foto’s (c) Gazet van Hove