Damiaanactie in Hove

Een melaatse had vroeger geen leven meer. Hij werd verstoten door zijn familie, mocht niet in het dorp blijven wonen, kreeg meer en meer vieze wonden, afstervende handen en voeten,… Dat was zijn lot ! Pater Damiaan ging er naartoe en deed wat hij kon om ze te helpen. Damiaanactie zet zijn werk verder, maar met heel wat meer mogelijkheden : vroege opsporing zodat minder mensen besmet worden, blijven zoeken naar steeds betere medicatie (met succes !) en bij genezing : begeleiding om weer in de maatschappij te leven. Of er vooruitgang wordt geboekt ?

In 1980 werden 5.400.000 nieuwe gevallen geregistreerd, in 2016 waren het er 210.000 ! Daarom doet ook de Hovese afdeling elk jaar mee. Naast de verkoop van stiften en de inzet van Regina Pacis worden door de parochianen van Sint-Laurentius en Sint-Jozef huis-aan-huis omslagen bezorgd om de actie in herinnering te brengen. En loont dat wel ? Jazeker, de cijfers bevestigen dat : in 2017 bracht Hove maar liefst 12.911 EUR in het laatje, waarvan 11.266 EUR door stortingen. Damiaanactie dankt dan ook heel oprecht alle gevers !

www.damiaanactie.be

 

 

Foto’s © Gazet van Hove.