De Politie gaat meer controleren rond de Rodenbachschool

HOVE

De gemeentelijke Albrecht Rodenbachschool heeft de laatste tijd last van inbraken en vandalisme. Er komen extra beveiligingsmaatregelen en meer politietoezicht.

er komt extra toezicht in de Rodenbachschool

Op de laatste gemeenteraad hield raadslid Diederik Vandendriesche (HB) een lange uitéénzetting over het vandalisme rond de Hovese scholen. “De Hovese lagere scholen werden inmiddels voor de zoveelste keer op rij geconfronteerd met vandalisme. HEKLA lijkt onzichtbaar. Wordt er werk gemaakt van preventie om herhaling te voorkomen ? Zowel ‘t Groen Schooltje als de Rodenbachschool werden de afgelopen maanden geconfronteerd met ergerlijke vormen van vandalisme : op ‘t Groen Schooltje was er een brandstichting en in de Rodenbachschool werd onder meer schade aangebracht aan het dak van De Mikado. De opeenvolging van de feiten – inmiddels toch al een viertal feiten op enkele maanden tijd – roept vragen op in verband met de zichtbaarheid van onze HEKLA-agenten. Toen de lokale wijkwerking nog bestond, stonden de agenten ’s morgens en ’s avonds regelmatig aan de schoolpoort, maar dat lijkt nu definitief verleden tijd, waardoor overigens ook verkeersovertredingen stelselmatig toenemen in de schoolomgevingen. En ook vandalen lijken dus vrij spel te hebben. Het zoveelste voorval roept dan ook een aantal vragen op. Zijn deze opeenvolgende feiten inmiddels al ter sprake gekomen in het politiecollege ? Worden onze buurgemeenten met gelijkaardige feiten geconfronteerd ? Welke maatregelen worden er vanuit HEKLA voorgesteld ? Om bij afwezigheid van de wijkagent toch op een grondige manier aan preventie te kunnen doen, lijkt het ons een noodzaak om een andere werkwijze te volgen : kan de gemeenschapswacht mee ingeschakeld worden om een sterkere preventieve werking mogelijk te maken ?”

’t Groen Schooltje kreeg brandstichters over de vloer

Meer nachtelijke controles en camerabewaking

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “Vandalisme gebeurt allemaal ’s nachts. Al meer dan 60 jaar is er in Hove nooit één wijkdienst geweest na 20.00u. Vroeger hingen we af van de Rijkswacht in de Drabstraat in Mortsel of Kontich. Als er iets gebeurde kwam er een wagentje kijken. Nu met HEKLA zijn er permanent twee of drie patrouilles in de zone aan het rondrijden.

Op het politiecollege is dit specifieke feit nog niet ter sprake gekomen, wel met de korpschef, de postoverste en de dienst operaties. Er zullen meerdere controles ’s nachts plaatsvinden. Onze buurgemeenten hebben ook te lijden onder vandalisme. Ze hebben ook meer woninginbraken dan in Hove. We gaan ook iets wijzigen aan de sleuteldienst van de Rodenbachschool. Er komen camera’s met voldoende reporting. Deze zaken zijn in bestelling. Er komt ook extra verlichting met sensoren. Onze gemeenschapswacht mag geen politionele taken uitvoeren.

In de politiepost Hove zitten er zes personen. Volgens Binnenlandse Zaken heeft Hove maar recht op twee personen. Ze werken geregeld 12 uur aan één stuk door. Zodoende is er bijna dagelijks iemand met rust. De agenten zijn zeer dikwijls de baan op, met de wagen en per fiets. Tussen 8.00 en 9.00 uur ’s morgens staan er zeker drie agenten met de fiets aan de Hovese schoolpoorten.”

Incident gesloten.

Verdere info bij gemeentesecretaris Luc Vanrusselt (gemeentehuis), tel. 03 / 460.33.37. (kantooruren) – luc.vanrusselt@hove.be .

Foto’s © Gazet van Hove.