Activiteiten Dienstencentrum Ten Hove : “april 2018”

Meer info en inschrijven via e-mail : dienstencentrum@ocmwhove.be of tel. 03 / 454 08 37.

Informatieavond over darmkanker

Darmkanker is wereldwijd een sluipmoordenaar. In Vlaanderen alleen al krijgen dagelijks achttien mensen te horen dat ze darmkanker hebben. Als de ziekte in het beginstadium wordt vastgesteld, heb je meer dan 90 procent kans op genezing. Dokter Colemont was vanaf 1988 werkzaam als maagdarmspecialist in het ziekenhuis. Nu zet hij zich fulltime in voor de vzw Stop Darmkanker, een actiegroep die hij zelf in 2010 samen met drie jonge studenten oprichtte. Op maandag 16 april komt hij om 20 uur (deuren 19.30 uur) naar Dienstencentrum Ten Hove met zijn lezing ‘Geef darmkanker geen kans’. Hij legt daarbij de nadruk op het belang van de screening, een screening die levens kan redden. De lezing wordt voorafgegaan door een inleiding over het belang van een goede darmwerking, gegeven door apotheker Dieter Bracke. Gratis toegang. Graag een seintje als je komt via 03 454 08 37 of dienstencentrum@ocmwhove.be. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Antverpia Apotheken.

Digidokters

Heb je problemen met je laptop of tablet ? Kom dan op consultatie bij één van de digi-dokters in het dienstencentrum. Elke maand houden leerlingen van het zesde jaar Informatica van Sint-Jozef (Kontich) er spreekuur. Zij zullen je naar best vermogen helpen met al je technische en andere problemen met je laptop en/of tablet. Van 14.30 tot 16.00 uur op 17 april en 22 mei. Een afspraak maken is verplicht. Deze dienst wordt gratis aangeboden door Sint-Jozef Kontich en Dienstencentrum Ten Hove.

Foto’s beheren met de computer

In een reeks van vier lessen van 2,5 uur leer je foto’s van een fototoestel of van een geheugenstick overzetten op een computer, foto’s klasseren in mappen, foto’s per mail verzenden en ontvangen, foto’s bewerken (bijsnijden, rechtzetten, rode ogen verwijderen,…) en foto’s naar een geheugenstick kopiëren. Voor deze reeks is het nodig dat je al een beetje vertrouwd bent met werken op de computer en dat je een e-mail kan verzenden. Tijdens de lessen werk je met je eigen digitaal fototoestel en op de computers van het dienstencentrum. Op woensdag 18 en 25 april en 2 en 9 mei van 9.30 tot 12 uur. Kostprijs: 20 EUR voor de ganse reeks. Inschrijven verplicht in het dienstencentrum. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Het aantal plaatsen is beperkt. Wees er dus vlug bij!

Sjoelbak

Zin in een partijtje sjoelen ? Kom dan op donderdag 19 april om 14.00 uur naar het dienstencentrum. Gratis deelname. Iedereen welkom !

Bloemschikken

Samen bloemschikken: niets fijner dan dat. Het kan in het dienstencentrum op vrijdag 20 april om 13.30 uur. Begeleiding: Barbara. Inschrijven verplicht ten laatste op 13 april in het dienstencentrum (03 454 08 37 of dienstencentrum@ocmwhove.be). Het materiaal wordt er ter beschikking gesteld. Zelf meebrengen: scherp mesje en snoeischaar. Wat je verder nog nodig hebt, verneem je wanneer je het voorschot komt betalen. Kostprijs: 12 EUR voorschot, op voorhand te betalen. Afhankelijk van de dagprijs van de bloemen zal er de dag zelf worden afgerekend.

Infonamiddag ‘De vergrijzingstsunami’

Door economen werd een nieuwe term gelanceerd: de ‘vergrijzingstsunami’, een vloedgolf veroorzaakt door de babyboomgeneratie die massaal de grens van de 60 jaar oversteekt, de levensverwachting die maar stijgt, de vergrijzing binnen de vergrijzing (het aantal tachtigplussers dat enorm toeneemt), meer ouderen die langer thuis blijven wonen. Waar economen zich vooral zorgen maken over de betaalbaarheid van één en ander, heeft Nico De Witte vooral oog voor de sociale aspecten van het ouder worden. Sinds 2002 organiseert hij met Dominique Verte het ouderenbehoeftenonderzoek, de ‘Belgian Ageing Studies’, waaraan al meer dan 100.000 ouderen uit 200 Vlaamse gemeenten deelnamen. Hierbij komen diverse thema’s als kwetsbaarheid, onveiligheidsgevoelens, kwaliteit van de zorg, mobiliteit, leeftijdsvriendelijke woonvormen en sociale participatie bij thuiswonende zestigplussers aan bod en wordt een tegenwoord geboden aan de exclusief economische benadering van het ouder worden. Nico De Witte is van opleiding gerontoloog. Momenteel is hij als lector verbonden aan zowel de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn, vakgroep Verpleegkunde als aan de Vrije Universiteit Brussel, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Opvoedkunde, vakgroep Educatiewetenschappen. Wil je graag van gedachten wisselen, meedenken en meepraten over dit actuele onderwerp? Kom dan zeker langs op donderdag 26 april om 14.00 uur ! Het wordt een boeiende namiddag. De toegang is gratis. Graag vooraf een seintje als je komt.

Foto’s (c) Gazet van Hove.