Dit werd ook besproken op de Hovese gemeenteraad van 26 maart 2018

Gemeentelijke basisschool : schooljaar 2018-2019 : bedragen tussenkomst van de ouders in schooluitstappen

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om het bedrag van de schooluitstap ‘Ballenfestijn’ van de leerlingen van het eerste leerjaar van de Albrecht Rodenbachschool goed te keuren. Aan de ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar van de gemeentelijke basisschool Albrecht Rodenbach wordt 2 EUR per leerling gevraagd als tussenkomst in de schooluitstap ‘Ballenfestijn’. Eénparig goedgekeurd.

Meer info : Evi De Ridder, tel. 03 / 455 26 34 (kantooruren), e-mail : evi.deridder@hove.be .

Kosteloze grondafstand Lijsterbessenweg

De verkavelaar verzoekt over te gaan tot de kosteloze grondafstand van het gedeelte grond gelegen tussen de rooilijn en het openbaar domein van de gemeente Hove.

In zitting van 1 mei 2017 werd een vergunning afgeleverd voor het verkavelen van grond gelegen aan de Lijsterbessenweg 23-25. Het betreft het opsplitsen van één kavel met halfopen bebouwing naar twee kavels met één halfopen bebouwing en één open bebouwing. Bij de voorwaarden van de goedkeuring werd opgelegd dat het gedeelte grond tussen de rooilijn en het openbaar domein (met een oppervlakte van 59,28 m²) kosteloos moet worden overgedragen aan de gemeente.

Eénparig goedgekeurd.

Meer info : Vicky Van den Heuvel, tel. 03 / 460 33 41 (kantooruren), e-mail : vicky.vandenheuvel@hove.be .

Mededelingen door burgemeester Volckaerts

Intergemeentelijk zwembad

Het gebouw staat er al. Er is reeds water in de kuip, geen lekken. Op jaarbasis staan er 130.000 man/zwemuren ingedeeld, ook voor G-Sport.

Fietspunt Hove Station

Er is één actie ondernomen. Heeft een heropbloei gegeven. Hove krijgt één van de fietslokkers. Principe : oude fiets erin, nieuwe eruit.

Fietsparking Station diefstallen

Met Securail zal men enkele camera’s plaatsen. Verdere opvolging met de politie. Eerder mikken op voorkomingsbeleid.

Hove is een ongeval-vrije gemeente

Uitverkozen door de gouverneur. Uitwerking door de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) met de Vlaamse Stichting Verkeer (VSV). In totaal doen 16 gemeenten mee.

 

Foto’s © Gazet van Hove.