Natuurpunt zocht en vond steenuilen in Hove

Zaterdagavond jl. verzamelden een 35-tal aanhangers van Natuurpunt rond 19.00u. in C.C. De Markgraaf voor “de Nacht van de Steenuil”.

Tijdsens deze nacht wordt op tal van plaatsen in Vlaanderen de kleinste bij ons voorkomende uilensoort, typisch voor kleinschalige weidelandschappen, in het licht gezet. De manifestatie was in handen van ARDEA, de roofvogel en uilenwerkgroep van Natuurpunt. Zij  zijn al jaren bezig met lokaal onderzoek en plaatsen broedkasten in onze regio om de uilenpopulatie een veiliger onderkomen te bezorgen.

Steenuil

Na een ruime voorstelling van het bestudeerde dier en zijn soortgenoten trok het gezelschap per fiets (en sommigen volgens hun stand per wagen) naar het grensgebied van Hove en Lint. Het was toen reed schemerduister en via een geluidscassette van een steenuil konden we reacties van drie steenuilen registreren : één in het Uilenbos, één in de Boshoekstraat en één tegen de AED-studio’s aan het station van Lint.

De Steenuil

Leefgebied : halfopen agrarisch landschap met bomen en struiken. Nestelen in oude knotwilgen of hoogstamfruitbomen, oude schuurtjes.

Zijn zo groot als een spreeuw (20-22 cm), gewicht 160-240 gram, eet kleine vogels, muizen, amfibieën, ongewervelden en insecten.

Voortplanting : één legsel per jaar, gemiddeld vier eieren, partners blijven elkaar voor het leven trouw, na een maand verlaten de jongen het nest en worden nog ongeveer 5 weken door de ouders gevoed. Dan zoeken ze een eigen leefruimte op.

Bedreigingen : verdwijnen geschikte broedplaatsen, afname prooidieren, tekort aan of verdwijnen van geschikte nestgelegenheden, toename van het verkeer, gebruik van pesticiden.

grensgebied Hove – Lint

Vijand : bosuil, marter, mens (door pesticiden).

Andere soorten uilen

Kerkuil

32-40 cm, 300-650 gr., leeft in open landschappen, forten, schuren. O.a. in de kerken van Boechout en Sint-Antonius Edegem.

Bosuil

Bosuil

Is overheersend aanwezig. In Hove een vijftal (o.a. parkgebied Ritmica). 37-39 cm, 360-650 gr. Kan leven in verstedelijkt gebied met bomen.

Ransuil

Open landschap, 36 cm, 250-300 gr. Zitten met velen samen. Rust in naaldbomen.

Velduil

Open landschappen, 34-42 cm, 300-500 gr., eet muizen. Jaagt overdag. Er zitten exemplaren in Wintam en op Linkeroever.

sponsors gevraagd voor nestkasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s © Gazet van Hove – coverfoto : kerkuil.