Herdenking Mortsels luchtbombardement van “5 april 1943” in Hove

Onze gemeente mocht zeker niet achterblijven in de viering van dit mislukte Amerikaanse luchtbombardement op de toenmalige ERLA-fabrieken aan de Vredebaan. Bij deze aanval vielen er 936 doden, meer dan 1.300 gekwetsten en had 90 % van de Mortselse woningen schade.

Op die bewuste maandagnamiddag van 5 april 1943 – in volle Duitse bezetting – liep er heel wat volk in het Mortselse stadscentrum. Ook Hovenaars en een aantal Hovese schoolkinderen volgden les in Mortselse scholen. Er waren dus ook Hovenaars bij de slachtoffers.

Volle bak in “De Markgraaf”

Vrijdagavond jl. organiseerde de heemkundige kring De Markgraaf i.s.m. het gemeentebestuur een herdenkingsvoordracht met historicus Pieter Serrien. De zaal was te klein voor het massaal opgekomen publiek. Zeker 140 aanwezigen tekenden present, o.a. wnd. Burgemeester Gerda Lambrecht, schepen Bart Van Couwenbergh, gemeenteraadsvoorzitter Guido Sel en OCMW-voorzitster Goedele Breyne.

Voordrachtgever Pieter Serrien kent zijn dossier door en door. Hij schreef er reeds verschillende boeken over. Hij behandelde alle thema’s van het bombardement en had de nodige aandacht aan het menselijke verhaal met veel persoonlijke getuigenissen. Het publiek luisterde aandachtig. Na de zitting verkocht Serrien de nodige historische boeken aan mensen van allerlei leeftijden en afkomst. In het cafetaria kon men nadien nog napraten. Over het aantal Hovese slachtoffers verschillen de meningen; sommigen tellen er 15, anderen 18. Het draait ‘om wie rekent men aan als Hovenaar ?’.

Heel het weekeinde organiseerde de heemkundige kring een tentoonstelling over het bombardement op Mortsel en over de V1 en V2-bommenregen op de Antwerpse regio na de Duitse aftocht in september 1944.

Misviering in Sint-Laurentiuskerk

Zaterdagnamiddag was er de plechtige inhuldiging van het vernieuwde ere-perk op de begraafplaats van Mortsel-Dorp. Hove’s wnd. Burgemeester Gerda Lambrecht legde er ook een krans neer en liet samen met schoolkinderen enkele witte ballonnen op.

Om 18.00u. was er in Hove een H. mis voor de Hovese slachtoffers. Er zaten een 75-tal mensen in de kerk. Na de mis, rond 18.45u., was er buiten een korte plechtigheid georganiseerd door de KNSB o.l.v. Eddy Beyens en Frans Sermeus van de heemkundige kring De Markgraaf. Er stonden 15 kruisen opgesteld die ieder een Hove’s slachtoffer vermelden. Familieleden en enkele leden van de Hovese scouts legden bloemen neer voor ieder kruis. Nadien was er nog ‘een open café’ in De Markgraaf dat goed te doen had, omdat alle pinten en drankjes aan 1 euro over de toonbank gingen.

Hove herdacht op een waardige manier zijn oorlogsslachtoffers van 75 jaar geleden.

Foto’s © Gazet van Hove.