« Vorige
 
Volgende »

“Kunstwerk aan de kerk” is nog niet in zicht …

Hove

Ter gelegenheid van de heraanleg van het Hovese dorpscentrum schreef het gemeentebestuur een wedstrijd uit voor de aankoop en plaatsing van een permanent kunstwerk in de openbare ruimte. De gemeentelijke kunstacademie verleende haar medewerking voor de practische realisatie van deze wedstrijd. De wedstrijd werd gewonnen door Boy & Erik Stappaerts, met een horizontaal kunstwerk genaamd : A Selection of the Pentagronium Collection.

De plaatsing van dit werk blijkt niet echt zo vanzelfsprekend te verlopen. Met enkele jaren vertraging werd in 2016 de betonnen sokkel geplaatst waarop dit kunstwerk bevestigd zal worden. Door ziekte van de plaatser van de kunststoflaag werd de verdere afwerking met enkele maanden uitgesteld.

Uilenspiegel sloeg eerste maal toe

Niet iedereen kan nog zolang wachten. Op 1 april 2017 verscheen er plots een kunstwerk in de vorm van een aprilvis met een gedicht erbij. Een zekere “Jef De Loze” tekende voor deze actie. Hij stuurde toen ook een e-mailbericht naar het gemeentebestuur via een gmail-adres. Het gemeentebestuur tolereerde dit werk even – ze legden er zelfs een doek onder om de plaat niet te beschadigen – en stuurden dan na enkele dagen een bericht terug met de vraag om het werk weer mee te nemen. Deze vraag bleef onbeantwoord. Uiteindelijk verwijderden de Hovese gemeentediensten dit staketsel.

Tweede grap minder gesmaakt

Dit jaar sloeg de grappenmaker opnieuw toe en plaatste er een nieuw kunstwerk in de vorm van een uil. Met alle respect voor de uilen van het Hovese Uilenbos …

Wnd. Burgemeester en Schepen van cultuur Gerda Lambrecht (N-VA) tolereerde enkele dagen de grap en vroeg dan via e-mail aan de grappenmaker om zijn kunstwerk terug op te bergen wegens gevaar voor beschadiging aan de sokkel van het toekomstige monument. De ‘grappenmaker’ antwoordde ‘dat hij dit niet kon wegnemen omdat hij op reis was’. De Hovese gemeentediensten hebben het monument dat afgebroken en verwijderd.

Schepen Lambrecht is niet zo hoopvol over het verder verloop van dit geplande monument. “De kans bestaat dat dit tot een gerechtelijk geding gaat aanleiding geven. De kunstenaar heeft nog enkele weken tijd om positief te reageren, dan zullen de advocaten in actie schieten.”

Het werk is een kopertekening die is ingegoten met zwart composietmateriaal en stelt de top van een grote zwarte buis voor die uit de grond rijst. Het werk heeft een diameter van bijna vijf meter en verwijst naar de inlegtechniek die in middeleeuwse kerkvloeren gebruikt werd. Het zou een primeur zijn voor gans het land.

Heel waarschijnlijk zullen advocaten hun ereloon met dit dossier aandikken en kan Hove achter een nieuw kunstwerk fluiten …

Foto’s © Gazet van Hove.