Stand van zaken wegenwerken Lintsesteenweg en Jos Coveliersstraat

Hove

De start van rioleringswerken in Jos Coveliersstraat verliep minder vlot dan gepland. De bestaande riolering lag op een andere plaats dan verwacht. Momenteel ligt ze onder de nieuwe gasleiding wat het over-koppelen van de rioolhuisaansluitingen bemoeilijkt. Om de veiligheid tijdens verdere werken te garanderen dienden bijkomende onderzoeken te worden uitgevoerd op de bestaande riolering. Om vooruitgang van het werk te garanderen heeft de aannemer in tussentijd de riolering in Holleweg aangelegd.

De onderzoeken werden intussen uitgevoerd en geanalyseerd. Bijkomende materialen worden besteld zodat er vanaf 18 april 2018 opnieuw gestart zal worden met de rioleringswerken in Jos Coveliersstraat.

De rioleringswerken, inclusief rioolhuisaansluitingen zullen in totaal een 2-tal maanden in beslag nemen. Vanaf half juni plant de aannemer te starten met de nieuwe wegopbouw.

Maandag 16 en dinsdag 17 april is de toplaag asfalt in Lintsesteenweg gepland. De uitvoering is onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Foto’s (c) Gazet van Hove.