Wordt de aanstelling van de gemeentelijke directeurs een zuiver politieke beslissing ?

Enkele beschouwingen bij de aanstelling van gemeentelijke managers

Hove

Begin 2019 worden in alle Vlaamse gemeenten de OCMW’s in het gemeenteapparaat ingeschoven. De OCMW-raad verdwijnt evenals zijn topmanagers (secretaris en financieel ontvanger). De topmanagers van gemeente en OCMW kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van algemeen directeur of deze van financieel directeur van de gemeenten. Een bezuiniging van topmandaten. Meestal zullen tests de beste kandidaat aanduiden …. Maar wat met de verliezers van het duel ?

pers en publiek vliegt buiten bij de keuze voor de aanstelling

In Hove zijn er twee kandidaten voor de functie van algemeen directeur, nl. de huidige gemeentesecretaris en de huidige OCMW-secretaris. Op de volgende gemeenteraad van maandag 23 april 2018 ondergaan ze een test achter gesloten deuren, omdat het hier over de keuze van personen gaat.

De kandidaten moeten zichzelf voorstellen en hun visie op de toekomstige ontwikkeling van de gemeente geven en hoe ze denken daarop in te spelen. Management naar de toekomst toe. Daarna zullen de 19 Hovese gemeenteraadsleden (van meerderheid en oppositie / geen OCMW-raadsleden want die verdwijnen in 2019) via een vragenlijst hierop punten geven. Wat is de waarde hiervan ? Dit geeft enkel een schijn van objectiviteit. De beslissing valt uiteindelijk in een geheime stemming over twee personen in een politieke context !

Bij een vergelijkend examen met vragen, tests, een voordracht en een verhandeling zou men een rangschikking krijgen van de intellectuele- en managers-capaciteiten van de kandidaten : bijv. kandidaat A haalt 85% van de punten en kandidaat B haalt 78% van de punten, beiden geslaagd met onderscheiding maar toch een licht positief verschil voor kandidaat A. Niets hiervan in Hove.

Geheime politieke keuze

In Hove valt de beoordeling door de 19 individuele gemeenteraadsleden. Gemeenteraadsleden kunnen hier bij wijze van spreken hun stem geven aan één kandidaat, ongeacht de uitslag van de voorstelling van de kandidaten. Dit is een zwak punt van de aanstelling.

Wat gaan de Hovese politieke fracties doen ? Zijn er vooraf vergaderingen waar de neuzen in dezelfde richting worden geplaatst en men één bepaalde kandidaat voorstelt die men moet aankruisen op het stembiljet ? In de Hovese gemeenteraad met 19 zetels zijn de politieke verhoudingen : 6 N-VA, 5 Ph7, 4 CD&V, 4 HB. Een meerderheid is 10 stemmen. Met deze verhoudingen zijn verschillende politieke combinaties mogelijk. Of de 19 raadsleden zouden allemaal voor dezelfde kandidaat moeten stemmen. (Huidig gemeentesecretaris Luc Vanrusselt werd op het einde van vorige legislatuur in 2012 – als enigste kandidaat – aangesteld met 19 stemmen voor op 19, iedereen stemde voor hem).

Spelen politieke vetes nog een rol ?

In Hove wenste het OCMW – onder impuls van OCMW-voorzitster Goedele Breyne (Ph7) – altijd zijn eigenheid te bevestigen tegenover de gemeente. Dit gaf enkele malen aanleiding tot botsingen tussen vnl. N-VA enerzijds en Ph7 anderzijds over de financiële bijdrage van de gemeente aan het OCMW en de uitbouw van een parallele OCMW-administratie tegenover de gemeentediensten. Gaat Ph7 het nu opnemen voor de secretaris van het OCMW en de N-VA voor de huidige gemeentesecretaris ? Hoe stemmen CD&V en HB ? CD&V vond eerder dat N-VA in dit dispuut gelijk had en HB koos meer voor Ph7. Blijft dit zo ?

de OCMW-raad verdwijnt

In 2012 stelde de secretaris van het OCMW zich geen kandidaat om gemeentesecretaris te worden. Waarom toen niet ? Nu is hij wel kandidaat. Waarom nu wel ? Wat veranderde er in die periode ? Hoe ziet hij nu de integratie van het OCMW in de gemeente ? enz …

Iedere kandidaat heeft zijn supporters

De aanstelling van een algemeen directeur in de gemeente Hove begint ook te leven bij het gemeentepersoneel. De huidige secretaris heeft geprobeerd dingen recht te zetten die hij erfde van zijn voorganger, ere-gemeentesecretaris Paul Vos. Mensen kiezen partij in functie van hun eigen postje, sommigen zijn snel op hun tenen getrapt bij veranderingen.

Hoop op goede afloop …

geen olifant door een ‘porseleinenwinkel’ …

We hopen dat de beste kandidaat met de beste visie het mag halen en dat er geen politieke spelletjes of afrekeningen plaatsvinden bij de verkiezing door de 19 Hovese gemeenteraadsleden. Dit zou de ‘doos van Pandora openen’ en dan zijn we weg voor misschien een zware politieke crisis vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober e.k. Uit de geschiedenis van het einde van vorige legislatuur weten we hoe dat dit zeer negatief kan uitdraaien …

Foto’s © Gazet van Hove.