De N-VA en de provincies

Hove

De N-VA-afdeling Hove organiseerde een voordracht met eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) over de toekomst van de provincies.

Het was een interessante voordracht, spijtig van de geringe opkomst. We geven nu de kerngedachten van Luk Lemmens weer.

“De N-VA wil de provincies afschaffen, dit staat in ons partijprogramma. Op een congres met 4.000 leden hebben we dit bevestigd. Ik ben nu reeds 5,5 jaar eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen. De provincies zijn een intermediair bestuur dat toch heel wat dingen doet die de mensen aanbelangen : het aanleggen van fiets-o-strades, groendomeinen beheren, onderhouden van waterlopen.

In 2012 kende de N-VA een goede uitslag bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. We werden slechts in één Vlaamse provincie meegenomen in het bestuur, in alle andere werden we geweerd. In Antwerpen behaalde de N-VA 27 van de 72 provincieraadszetels. Er was op voorhand in de vorige Vlaamse regering een voorakkoord gesloten tussen N-VA, CD&V en SP.a om hier de deputatie te vormen. Wij hebben dit uitgevoerd ongeacht dat er maar twee partijen nodig waren voor een meerderheid. Iedere bestuurspartij kreeg twee gedeputeerden.

De N-VA wil op alle niveau’s mee besturen om op een efficiënte manier het beleid in te vullen. We willen overal doelbewust meebesturen en op termijn dat niveau afbouwen. Vroeger had de deputatie veel meer macht dan vandaag. Vroeger kon ze gemeentebegrotingen weigeren.

In 2012 werd er in de provincie een begrotingsoperatie doorgevoerd : 3% bezuinigen in 2013, 8% in 2014 en 8% in 2015. Sedert 2014 heeft de provincie geen persoonsgebonden bevoegdheden meer in verband met cultuur, welzijn en sport. In 2019 treedt de provincie uit de intercommunales, de afschaffing van het provinciefonds leverde 19 miljoen euro op. De provincie verkocht ook overbodig patrimonium, zoals het kasteel Pulhof in Schilde. Dit was een schok in de administratie. Het Provinciaal Veiligheidsinstituut in de Jezusstraat werd ook verkocht evenals het arrondissementscommissariaat aan de Jan Van Rijswijcklaan in Antwerpen. Het Sterckxhof staat nu te koop. Dit was vernieuwend. We hebben de keuze gemaakt om af te slanken. Op personeelsvlak werden niet alle gepensioneerden vervangen. We keken of hun taak nog nuttig was ?”

Belangrijke fiets-o-strades

“De provincie is erg actief voor de fietsostrades. Er werd 4 miljoen euro geïnvesteerd in het Fietsfonds. De fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen is nu afgewerkt. Nu zijn we bezig aan deze van Antwerpen naar Lier en van Lier naar Herentals, Balen en zo doortrekken naar Leopoldsburg. Als we zoveel mogelijk mensen binnen een afstand van 15 km voor het woon-werkverkeer op de fiets krijgen, zullen de files aanzienlijk korter worden en staan we minder lang in de file.

De fietsbarometer is een objectief meetpunt en geeft t.o.v. 2015 aan dat we reeds meer fietsen en ook langer.”

Nota ruimte

“Hoe kunnen we toekomstgericht omgaan met de schaarse ruimte in Vlaanderen ? We denken hierover na met Voka, Unizo, Natuurpunt, UA. In de afbakening van het kleinstedelijk gebied moet men in de gemeenten verdichten. De Kanaalkant van Merksem tot aan de sluis van Wijnegem is de tweede bedrijvencluster na de Antwerpse haven.”

Toerisme

“Het fietstoerisme geeft een omzet van 86,5 miljoen euro, dit geeft 502 voltijdse banen. In de Antwerpse groendomeinen kwamen 900.000 deelnemers naar de activiteiten.”

Toekomstvisie 2020 – 2026

“Kleine gemeenten kunnen beroep doen op de provincie op alle mogelijke vlakken. De POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij) zorgt voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, ook saneringen van gronden. De provincie kan nog een meerwaarde hebben . Intermediair bestuur is nodig zolang er kleine gemeenten zijn van minder dan 10.000 inwoners.”

 

Foto’s © Gazet van Hove – coverfoto : Luk Lemmens bij Radio Frekwent.