Controversiële vzw Aksahum nog steeds actief in België

De Al-Aqsastichting werd in 2003 door de Verenigde Staten als mondiale terroristische entiteit bestempeld. De organisatie verzamelt wereldwijd geld in voor de Palestijnen in de Gazastrook. Aangenomen wordt dat dit geld ook richting Hamas gaat. De bijkantoren van de Al-Aqsastichting werden volgens parlementslid Georges Dallemagne (cdH) overal verboden. De Belgische tak – de vzw Aksahum in Verviers – werd toen in ons land niet verboden en is nog steeds actief.

Rond de vzw Aksahum, die voorheen de naam “Al-Asqa Humanitaire” droeg, werd in 2002 – volgens minister Geens – een reactief dossier geopend waarin een groot aantal onderzoekdaden werden verricht. Dat onderzoek bracht volgens de minister geen strafrechtelijke feiten aan het licht. Het dossier werd in juni 2007 zonder gevolg geklasseerd.

Het parket van Luik deelde Geens onlangs mee dat de vzw haar jaarrekeningen heeft neergelegd zoals dat op grond van haar omzet verplicht was. De laatste jaarrekening van de vzw is die van 2015.

Dat jaar werd een groot negatief resultaat (verlies) van ruim 1,3 miljoen euro opgetekend. Hiervoor namen de beschikbare middelen van de vzw af met een gelijkaardig bedrag. Het kan een boekhoudkundige truc zijn om liquide middelen uit de vzw weg te sluizen.

Human Smile

Aangezien de vzw problemen heeft om een bankrekening te openen en te behouden in ons land (de banken zijn uiteraard niet van gisteren), maakt de vzw voor het inzamelen van geld gebruik van de bankrekening van een bevriende zusterorganisatie in Brussel, de vzw Human Smile. “Die heeft haar doelstelling wat breder geformuleerd en laat de vermelding van Palestina wijselijk achterwege”, noteerde De Standaard vorig jaar. Volgens Dallemagne moet de overheid de vzw Aksahum (die nog fondsen werft in België) scherp in de gaten blijven houden. Volgens het Kamerlid moet het gerechtelijk dossier zelfs herbekeken worden in het licht van alles wat we sinds 2002 te weten zijn gekomen over het radicale islamisme in België.

Thierry Debels.

In © ’t Pallieterke.