“Zonnestelselpad” Geelhandlaan, onder de mat geveegd ??? …

Hove

Onze Geelhandlaan is nu bijna volledig heringericht met de mooie groene aanplantingen. Toch ontbreekt er nog iets : het Zonnestelselpad op schaalmodel. De miniatuuruitgave van het heelal, uitgebeeld over de hele lengte van de Geelhandlaan, met een aantal bijhorende wetenschappelijke borden per betrokken planeet. Enig in Vlaanderen.

Dit model werd in april 1992 door het toenmalige gemeentebestuur ingehuldigd samen met volkssterrenwacht Urania en vtbKultuur. Over heel de Geelhandlaan zorgden 300 schoolkinderen van alle Hovese lagere scholen voor de erehaag voor de genodigden. Deze permanente tentoonstelling van ons zonnestelsel was een verrijking van het Hovese cultureel-wetenschappelijk patrimonium. Het was voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor de geïnteresseerde volwassenen, van grote didactische en educatieve waarde. Op toeristisch vlak was het voor onze gemeente een verrijking i.s.m. volkssterrenwacht Urania.

Mercurius

Vandaag, na de werken in de Geelhandlaan, is er nog niets van terug te vinden. Vlak naast het ‘monument van de gesneuvelden’ hangt er tussen de struiken nog de oorspronkelijke herdenkingsplaat met daarvoor een vervallen bord van de zon en twee meter verder het bord van Mercurius. Nog twee meter verder staat er een betonnen blok, net een anti-tankversperring, maar dan zonder wetenschappelijk bord.

In de oorspronkelijke uitgave stonden er borden van de Zon, Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.

Het gemeentebestuur had toegezegd dat ze het Zonnestelselpad terug in ere zouden herstellen. Daar is vandaag nog niets van te merken. Is cultuur nog belangrijk voor dit schepencollege ??? Binnenkort zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen … !!!

een anti-tankversperring ?

Foto’s © Gazet van Hove.