Groen-links probeert de Hovese ‘zelfstandige ondernemers’ te verleiden …

Hove

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober e.k. zijn duidelijk in zicht. Allerlei partijen en politieke kartels organiseren de laatste maanden voor de verkiezingen manifestaties van allerlei slag om bepaalde maatschappelijke groepen te benaderen met het oog op een toekomstige positieve relatie met die groepen.

Zo organiseerde het groen-linkse Hove Beweegt (Groen, SP.a, onafhankelijken) op donderdagavond 3 mei jl. een “netwerkevent naar ondernemers”. In zaal Da Capo verzamelden een 50-tal aanwezigen, de harde kern van groen-links, enkele geïnteresseerde Hovese ondernemers en enkele geïnteresseerde burgers. Wat opviel was de afwezigheid van de groen-linkse OCMW-fractie, de socialistische fractie en gemeenteraadslid Hilde Vandriessche (Groen).

Het was HB-voorzitter Filip Craen, tevens lijsttrekker in oktober voor HB, die de aanwezigen eerst wat interessant feitenmateriaal mocht voorschotelen. Op de huidige 8.150 Hovenaars zijn er 13% in de leeftijdscategorie tussen 0 en 19 jaar. In 2035 zal in Hove 35% van de bevolking ouder dan 65 jaar zijn. Hierover moet men nu reeds nadenken i.v.m. de toegankelijkheid van de openbare gebouwen. In 2005 waren er in Hove 550 zelfstandige ondernemers met een BTW-nummer. In 2017 is dit reeds gestegen naar 900 zelfstandige ondernemers. Een belangrijke maatschappelijke groep, die meestal rechts van het centrum stemt. Vandaar de moedige uitdaging van een groen-linkse formatie zoals Hove Beweegt om deze groep te aanhoren.

“Internet of things” (internet der dingen)

Nadien was het aan de Hovese Prof. Maarten Weyn (UA) om een korte uitéénzetting te geven over de toekomstmogelijkheden en praktische uitwerkingen van het internet en de nieuwe technologische vernieuwing. De komende jaren staan er nog vele vernieuwingen en praktische uitwerkingen op stapel. Het is de vraag of alle bevolkingsgroepen mee zullen zijn ?

Debat tussen Hovese ondernemers

Bekend Hovenaar Jan Leyers mocht nadien een debat tussen een viertal Hovese ondernemers modereren. In de praatstoelen namen plaats : Sandra Peeters (HR-management, Boechoutsesteenweg), Johan Van Dijck (brouwer Seef-bier, Appelkantstraat), Jarl Van den Broeck (wijnen, Lintsesteenweg) en de eerder vermelde prof. Maarten Weyn (UA).

Sandra : woont 7 jaar in Hove, levert HR-diensten aan KMO’s i.v.m. personeelsbeleid, coachen van bedrijfsleiders, eerste klant was apotheek Antverpia. De meeste klanten bevinden zich in Antwerpen. Zaak telt 20-tal free-lance HR-consultants die meestal bij de klant werken.

Johan : woont in de Appelkantstraat in een ex-brouwerij, gedeeltelijk vernield tijdens WOII. Heeft altijd in Hove gewoond. Brouwerij staat op het Eilandje in Antwerpen. Verplaatsen zich tegenwoordig met Vespa-brommertjes naar Antwerpen om de files te vermijden.

Jarl : heeft zijn zaak aan de Lintsesteenweg in een oude bierstekerij. Doet dit als bijberoep.

Mobiliteit :

Enkele uitspraken :

‘dit moet men regionaal bekijken. Vandaag zijn er meer verplaatsingen met de fiets’ (Maarten)

‘zone 30 is in Hove reeds ingevoerd, mensen bewegen zich meer met de fiets’

‘de parkeerplaatsen moet men duidelijker aanwijzen. Mijn klanten beginnen dan toertjes te rijden in Hove-centrum’ (Sandra)

‘ouders van schoolkinderen aanporren om hun kroost niet met de wagen voor de schoolpoort af te zetten, want dan blokkeren ze de straat’

‘met de motorfiets voorbij de stilstaande file rijden’ (Johan)

‘velofietsen aan Hove-station organiseren’

parkeerplaatsen zijn levensbelangrijk voor Hovese middenstanders

Vraag Jan Leyers : de parking op het Sint-Laureysplein verkeersvrij maken ?

‘dit zou een effect hebben op de handelszaken op het plein’ (Jarl)

‘vanuit de middenstand was er vraag naar veel parkeerplaatsen in het centrum, die zijn gelukkig gebleven’

‘er zijn enkel problemen tijdens de spitsuren, nadien is het kalm in Hove-centrum’

‘niet iedereen kan eerder welk artikel met de fiets leveren bij de klant’

‘wij hebben klanten uit Hove en de hele regio, we moeten de auto steeds meerekenen’

‘gemengd verkeer in het centrum is gevaarlijk voor kleine kinderen, gevaarlijke insteek op de rijweg ter hoogte van het Groen Schooltje’

‘de parkings in het centrum zijn noodzakelijk voor de middenstanders, we hebben veel doorgaande klanten. Anders zouden we die klanten verliezen want ze zouden ergens anders hun aankopen doen’

Hove, een ondernemingsvriendelijke gemeente ?

‘de gemeente ondersteunt mee de activiteiten van de middenstand’ (Jarl)

‘ik heb nog geen contact met de gemeente gehad. Ik voel mij niet gesteund door de gemeente’ (Sandra)

‘een gemeente moet zich niet moeien met de ondernemers maar enkel een kader scheppen waarbinnen zij kunnen ondernemen’ (Johan)

‘in Hove zijn er veel managementvennootschappen met een BTW-nummer aanwezig’

Tot slot

Op het einde was er de receptie met mogelijkheid tot netwerking.

Alles bij elkaar een geslaagde avond. Spijtig dat dit enkel in de aanloop naar verkiezingen plaatsgrijpt.

 

Foto’s © Gazet van Hove.