Gewezen burgemeester Luc Vuylsteke de Laps is klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen

Hove

De volgende gemeenteraadsverkiezingen – en provincieraadsverkiezingen – vinden plaats op zondag 14 oktober e.k. Tijd om alle politieke fracties uit onze gemeente eens te polsen over “de stand van zaken naar 14 oktober toe”.

Bij het kartel “Fan van Hove” (= CD&V, O-VLD, onafhankelijken) is men er klaar voor. Lijsttrekker wordt gewezen burgemeester Luc Vuylsteke de Laps (CD&V), onmiddellijk gevolgd door gewezen schepen en huidig raadslid Els Pauwels (CD&V), op drie staat huidig OCMW-raadslid Diane Tinnemans (O-VLD).

Jullie programma voor de verkiezingen ?

grondige renovatie voor jeugdig centrum

“Ons programma is klaar. De campagne zal in juni een eerste schot lossen om dan voluit te gaan naar september. We zullen kritisch met een alternatief komen voor het huidige bestuur. Wij vinden dat we het enigste alternatief zijn, want van Beweeg hebben we de afgelopen zes jaar niet veel gezien of gehoord. De speerpunten van ons programma zijn : de eigenheid van de gemeente bewaren, dit is de woonkwaliteit, de open ruimte, de praktische toepassingen van nieuwe energie. Verder meer samen leven richting verenigingen. De infrastructuur voor de jeugdverenigingen (jeugdig centrum, scouts), dit in synergie met anderen. Een multifunctioneel centrum, die 700.000 euro die daarvoor nodig is, moet niet opgehoest worden door de gemeente, maar met anderen, zoals o.a. de eigenaars van de betreffende gronden” aldus Luc Vuylsteke de Laps.

Hoe zit het met jullie kandidaten ?

“Er lopen nog gesprekken met enkele mensen. De stap is niet makkelijk, als je vanuit de oppositie niet veel kan beloven. Onze lijst zal eind mei/ begin juni e.k. worden voorgesteld.”

Hoe evalueren jullie het huidige gemeentebestuur van N-VA en Ph7 ?

“Dit is het college dat enorm veel heeft verkaveld in Hove. Het is nooit een ploeg geweest. Het was ieder voor zich : ik het OCMW, gij ICT-baas, enz… Binnen enkele maanden na de start van dit bestuur lagen ze met elkaar overhoop. Daarna is het wat rustiger geworden, maar het werd nooit één ploeg. Beweeg dekte heel de tijd Ph7 af.

Het schepencollege probeerde dingen te verwezenlijken. De vraag is of het goed was ? De verhouding prijs-kwaliteit ? Bijv. de kostprijs van de Geelhandlaan. Anderen binnen het college deden niets.

‘het huidige gemeentebestuur hield enkel de winkel open’

Er is ook geen inspraak geweest naar de bevolking toe : bijv. de aanleg van het voetpad van de Groenenborglei en de uitwerking van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) René Verbeecklaan. In het dossier van de villa Henriette is er niet pro-actief gewerkt. Dit is een verhaal van participatie van de betrokken burgers. Dit heeft te maken met het engagement van de betrokken schepenen”.

Welke score op 10 punten geeft u aan het huidige gemeentebestuur ?

“Ik geef dit college van burgemeester en schepenen 5,8/10 (= 58%). Ze hielden de winkel open, meer niet. Ph7 blinkt niet uit in visie op ruimtelijke ordening, want de bestaande landbouwgrond verschoof gewoon van de ene openbare eigenaar naar de andere” aldus Luc Vuylsteke de Laps.

Deze score van 58% is een totaalscore voor het gehele bestuur, niet voor iedere individuele schepenen afzonderlijk, want daar zouden er wel grote schommelingen in zitten, al hebben we dit niet specifiek gevraagd.

Wat willen jullie veranderen als jullie in het volgende gemeentebestuur zouden zetelen ?

‘samenwerken kan Hove 500.000 euro opleveren’

“Op bestuurlijk vlak veel meer opener zijn naar de Hovenaar toe. En ook een aantal heel technische ingrepen uitvoeren, dicht op de dagelijkse realiteit voor de mensen, zoals ernstige fietswegen onderhouden en een aantal kasseistroken wegnemen.”

Hoe ziet u in de toekomst een mogelijke ‘fusie van gemeenten’ evolueren ?

“De vraag is, wat na de fusie ? Velen denken al aan stadsgewesten : eerst een fusie van gemeenten doorvoeren en vlak nadien een stadsgewest instellen. Dan betalen wij belastingen aan Antwerpen. Men kan maar één keer besluiten op te fuseren met een mogelijke partner, dan is het voorbij.

De Intergemeentelijke Samenwerking met Lint vonden we een goed initiatief. Gelijke gemeenten met een gelijke complementaire problematiek samenbrengen. Dit momentum is nu voorbij. Wat Ph7 er nu over zegt is ‘fake news’. Hun vertegenwoordiger Devriendt heeft in de bevoegde commissie haar mond nooit open gedaan over dit dossier. De timing van november 2016 was goed om er mee te beginnen, zes maanden later heeft Ph7 dit dossier gekelderd. Zowel de gemeente Hove als de gemeente Lint konden met een intergemeentelijke samenwerking ieder 500.000 euro besparen. De opstartkosten zouden we na twee jaar terug gerecupereerd hebben.

We kijken nu uit naar het Vlaams regeerakkoord van 2019. We zullen ons organiseren en kijken bij voorrang uit naar gemeenten van dezelfde grootte om iets mee samen te doen” aldus onze gewezen burgemeester.

‘Fan van Hove’ tussen het volk, Diepestraat

 

Foto’s © Gazet van Hove.