Ouders van schoolkinderen kunnen zelf nog veel meer doen voor het leefmilieu

Schoolkinderen organiseren petitie voor zuiverdere lucht en verkeersveiligheid

Hove

Op woensdagmiddag 23 mei jl. verzamelden een kleine delegatie van lagere schoolkinderen van Regina Pacis 1 en de gemeentelijke Albrecht Rodenbachschool, samen met hun directie en enkele onderwijzeressen, om een petitie te gaan afgeven op het Hovese gemeentehuis. De petitie (zie onder) werd ook getekend door leerlingen van het Groen Schooltje en van Regina Pacis 2. Deze leerlingen konden niet aanwezig zijn wegens reeds eerder aangegane verplichtingen.

Om 12.30u. stipt verscheen burgemeester Koen Volckaerts op de trappen van het gemeentehuis om de eisen van de leerlingen te aanhoren. Twee leerlingen brachten hun ingestudeerd nummer ten tonele. Burgemeester Volckaerts bedankte de leerlingen voor hun maatschappelijke inzet, maar had ook enkele kritische vragen voor de leerlingen.

Kom met de fiets naar school en koop een degelijke regenjas

Hoeveel van jullie worden er ’s morgens vroeg met de auto naar school gebracht ?“ vroeg de burgemeester aan het jonge volkje. Verschillende handjes gingen de lucht in. “Als jullie nu eens aan jullie ouders voorstellen om niet meer met de auto, maar wel met de fiets naar school te komen, dat wordt Hove al wat verkeersveiliger en wordt de lucht ook gezonder, want er rijden dan minder vervuilende wagens. En voor het regenweer kopen jullie best een degelijke regenjas of een regenscherm en zo geraakt dit probleem ook opgelost.”

De schooldirectie en de aanwezige onderwijzeressen moesten deze opmerking positief bevestigen. “We hebben dit reeds met de ouders besproken, maar er moet nog meer actie komen” aldus de directie van de gemeentelijke Rodenbachschool.

Actie op komst

De schooldirecties willen binnenkort overgaan tot symbolische acties om de ouders en andere automobilisten meer te sensibiliseren rond deze problematiek. Het voetpad in de Mortselsesteenweg is vrij smal en toch staan er geregeld nog auto’s fout geparkeerd. Ook rond de Rodenbachschool is er tijdens het begin van de lessen veel autoverkeer. Sommigen vragen een zebrapad in de Lege Veldkantvoetweg om de voetgangers er te beschermen.

We zullen ons best doen om een mogelijke sensibiliseringsactie op te starten voor enkele dagen. Dit vraagt de nodige inspanningen. Er werden reeds verschillende politieagenten uitgemaakt door ouders ter hoogte van de Oudstrijdersstraat in de aard van ‘ik ben advocaat en wat kan jij mij nu doen …’ Je zou die mensen dan moeten antwoorden ‘voeden jullie uw kinderen zo op ?’ “ aldus burgemeester Volckaerts.

In de Oudstrijdersstraat is er ter hoogte van de school een “kiss & ride-zone”. “Dit zou beter een kiss & bike-zone worden. Want er zijn al verschillende incidenten geweest tussen ouders die hun kinderen er met de auto afzetten en bewoners van de residentiële appartementen Fruithout i.v.m. dubbel parkeren en terugdraaien op het privaat domein” aldus de burgemeester.

Enkele jaren geleden was er zelfs een ouder uit de Azalealei, die zijn kind met de auto naar school bracht in de Mortselsesteenweg.

Het is duidelijk dat een groot deel van de oplossing rond de problematiek van de vervuilde lucht en de verkeersveiligheid rond de Hovese scholen kan opgelost worden door de ouders van de schoolkinderen zelf. Dit is zo in alle Vlaamse gemeenten. Het gemeentebestuur, de verschillende schooldirecties, de politie, de toezichters en de leerlingen hebben nog veel werk voor de boeg.

Petitie :

“Beste leerkracht en leerlingen,

Uit een onderzoek van Greenpeace blijkt dat de lucht in en rond onze school van slechte kwaliteit is. Dit is zeer slecht voor onze gezondheid. Hierdoor wordt de kans groter dat we later astma of andere ademhalingsproblemen en allergieën krijgen. En dat willen we niet !

Al die vervuilde lucht komt vooral van al die auto’s die in onze gemeente en voorbij onze school rijden. Wij, als kinderen, verdienen gezonde lucht en een gezond leven !

Wat kunnen jullie nu doen ? Door de ramen open te zetten en de klassen te verluchten komt er al goede lucht de klas binnen. Maar ook door onze ouders te overtuigen om niet meer met de auto naar school te gaan, werken wij mee aan een betere luchtkwaliteit.

Maar dat vinden wij niet genoeg. Wij willen ook dat onze burgemeester ons helpt ! Wij willen betere en veiligere feitspaden zodat voetgangers en fietsers zonder gevaar naar school kunnen. Wij willen ook dat de gemeente helpt om er een echte “fietsgemeente” van te maken en het fietsen te promoten bij iedereen. Fietsers zouden beloond moeten worden.

Wij willen ook autoloze straten rond onze school zodat de vuile uitlaatgassen niet meer op onze speelplaats en in onze klassen kunnen komen.

Daarom willen wij vragen aan jullie, onze medeleerlingen, om deze petitie te ondertekenen. Want hoe meer handtekeningen wij kunnen verzamelen, hoe meer kansen wij krijgen op betere en propere lucht in onze scholen.

Dank u wel !

Vele groetjes,

Van bezorgde leerlingen uit Hove.”

 

Foto’s © Gazet van Hove