Open brief aan burgemeester Koen T’Sijen van Boechout

Geachte burgemeester T’Sijen,

Beste Koen,

De gemeenteraad is al lang geen afspiegeling meer van het maatschappelijk debat. Het is een verplicht nummertje geworden om de schijn van een democratisch debat op lokaal niveau hoog te houden. Zo citeren wij. We kunnen ons als lokale N-VA volledig in deze vaststelling vinden. Net als u zijn ook wij dit beu. Inhoudelijke debatten moeten kunnen worden gevoerd, daar bestaat de gemeenteraad voor. Wij maken samen met u dezelfde vaststelling.

Woord en wederwoord zijn nu eenmaal basiselementen binnen onze lokale democratie. Zij zijn noodzakelijk voor het inhoudelijke debat, afwijkende meningen bestaan en zijn ook helemaal niet slecht. In principe moet een gemeenteraad ten volle zijn bevoegdheid kunnen uitspelen. Het is d plaats waar de burgers van onze gemeenten vertegenwoordiging vinden. Vragen en ideen vanuit de verschillende partijen en van burgers moeten hier aan bod komen, dat hoort ook zo.

Helaas werd in onze gemeente alles naar het college getrokken wat maar enigszins wettelijk was. De gemeenteraad is inderdaad uitgehold in haar bevoegdheden, daar heeft u als burgemeester volledig aan meegewerkt. Voorstellen lanceren om burgerkabinetten te installeren is dan ook een slag in het gezicht van iedereen die probeert om onze lokale democratie serieus te nemen. Want wie gaat voor de vertegenwoordiging in dit kabinet zorgen, uzelf? We zouden misschien beter kunnen werken aan het opnieuw versterken van die gemeenteraad waarin we ons lokaal laten vertegenwoordigen.

Dossiers worden niet vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas op het laatste moment krijgen we deze te zien, wanneer wij louter nog datgene dat voorligt kunnen goedkeuren of wegstemmen. Voor discussie of debat is er geen plaats. Ook niet voor vragen van burgers, die wij stellen. Dit gaat u uit de weg, want mensen die tegenspreken of een andere mening hebben, die kunnen bij u gewoon niet worden getolereerd. Niet vanuit de oppositie en al zeker niet vanuit uw eigen meerderheid. Beiden worden in Boechout en Vremde monddood gemaakt. Om de democratische werking van de gemeenteraad te verhogen, zouden we inderdaad meer kunnen werken met commissies, werkgroepen en een sterke wijkwerking. Zodat beslissingen uitvoerig worden afgetoetst op voorhand. Enkel de commissie die de wet verplicht, worden nu ingericht en ook daar blijkt er amper plaats te zijn voor discussie. Inspraakmomenten zijn bij u slechts infomomenten waar input van eigen burgers eigenlijk niet wordt getolereerd.

De voorstellen die u lanceert blijven zeer vaag en komen absoluut niet tegemoet aan de bezorgdheden. Onze inwoners zijn zeker begaan met wat er in onze gemeente gebeurt, en zij organiseren zich. Recent nog groeide een lokale actiegroep uit tot een nieuwe partij die zich terecht ageert tegen hun burgemeester, die zich vooral gedraagt als een echte bouwmeester. Dit is iets dat wij zeker toejuichen, aangezien wij zelf al jaren strijden tegen het volbouwen van de laatste stukjes open ruimte in onze gemeente. Maar u zit niet op deze gengageerde burgers te wachten.

U verwijt ons dat we geen inhoudelijk debat willen voeren. Telkens we debatten voerden en dat deden we deze legislatuur veelvuldig, stuitte u natuurlijk op andere meningen. Daar wringt het schoentje, want dat mag niet. Een debat kan voor u alleen als het uw ideen zijn en als achteraf iedereen beslist wat volgens u moet worden beslist.

Oppositiepartij N-VA stemde tegen, zo lezen we in de krant. Punt. Alsof wij daar niets tegenover stelden. Dat klopt natuurlijk niet. We hebben inderdaad oppositie gevoerd tegen Sneppenbos. Onze sportclubs zijn verplicht naar de sporthal Sneppenbos verhuisd en ondervinden nu een veel te zware financile last voor de huur die zij daar moeten betalen. Ook hadden we veel vragen bij de slechte investering aan het Midden waarbij onze gemeente een huurcontract van 27 jaar tekende voor een ruimte die na het vertrek van Brandtfood nu al meer dan een jaar leegstaat. En maandelijks vele duizenden Euros huur kost aan onze burgers. De schuld per hoofd binnen onze gemeente is intussen verdrievoudigd. Zo zijn er nog veel voorbeelden. Het feit dat u onze motivatie reeds vergeten bent zegt meer over uzelf, dan over de gevoerde discussie.

Vandaag gedraagt de gemeente zich als projectontwikkelaar en vastgoedmakelaar en verdwijnen er teveel stukken open ruimte onder de grote projecten. Het is maar de vraag wat er zal terugkomen naar de gemeenschap. Terwijl we net moeten waken over het landelijke karakter van onze gemeente. Het is dan toch maar normaal dat we vanuit de oppositie daar vragen bij stellen. Trachten om onze samenleving te verbeteren, dat is nu eenmaal de reden waarom wij aan politiek doen. Echter, van tegenspraak houdt u niet.

Discussie is onontbeerlijk binnen ons sociaal weefsel en ons lokaal bestuur. Dat we onze burgers nog meer bij het beleid moeten betrekken is inderdaad nodig. Het begint dan ook bij uw eigen houding als burgervader tegenover de organen die daartoe dienen. Wanneer u en uw meerderheid zelf de gemeenteraad behandelt als praatbarak, wanneer discussies worden afgeblokt als ze niet de door u gewenste richting uitgaan. Dan zitten we inderdaad met een reuzegroot probleem binnen onze lokale democratie. Dan doet het er niet meer toe wat daar gezegd wordt.

Het is dan ook bijzonder verontrustend dat uzelf als burgervader publiekelijk klaagt over onze gemeenteraad als gebrekkig democratisch orgaan en daarnaast mee verantwoordelijk bent voor de uitholling ervan. Het bewijst vooral dat u absoluut niet klaar bent voor meer burgerparticipatie.

Sven Snyders

P.S.: Nog een tip voor uw 2 jonge kandidaten waarmee u graag uitpakt. Op de N-VA-lijst zullen in oktober 5 twintigers staan. Geef die jeugd niet alleen een plaats, maar ook een stem. Dat is democratie meneer de burgemeester en gebruik ze niet zoals nu het geval is, als stemvee voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In naam van ons bestuur N-VA Boechout-Vremde, onze sympathisanten en burgers

Sven Snyders

Fractieleider en lijsttrekker N-VA Boechout-Vremde.