Eindejaarstentoonstelling KunstacademieHove

Receptie vrijdag 15 juni 2018, zaal “Da Capo”, Lintsesteenweg 1.

Toespraak Schepen van Onderwijs, Cultuur en Wonen Gerda Lambrecht :

“Van mijn kant ook goede avond en welkom op deze plechtige jaarlijkseproclamatie van onze Hovese Kunstacademie.

Daar waar vorig schooljaar een soort overgangsjaar was, kunnen we nu stellen dat alles stilaan op zijn pootjes terechtkomt en het duidelijk wordt dat onze academie met een nieuw elan en vol frisse ideen aan de volgende 50 jaar begonnen is.

Zoals reeds door onze directeur vermeld, hebben het afgelopen jaar niet 1 maar talrijke toonmomenten plaatsgevonden, een initiatief dat alleen maar toegejuicht kan worden.

Ook de lezingen en de filmvoorstellingen die in de loop van het jaar georganiseerd werden, werden, met wisselend succes, door tal van genteresseerden bijgewoond.

Zoals elk jaar zijn we hier vandaag samen om de afstudeerprojecten van de laatstejaars leerlingen van de diverse richtingen te bewonderen. Ze hebben er allen, elk op hun eigen manier, hun ziel ingestoken om hun geesteskinderen te creren en vandaag aan ons te tonen. Elk met hun eigen verhaal, op hun eigen manier.

Vandaag kunnen we ook het werk bewonderen van een afstammelinge van de familie Geelhand, die vanaf 1793 tot en met 1951 eigenaars waren van het kasteel Weyninckhove, ons huidige gemeentehuis.

Ik wil jullie graag feliciteren met deze tentoonstelling, met al jullie inspanningen en creativiteit onder leiding van een bekwaam en gedreven lerarenkorps en in het bijzonder gaan mijn felicitaties uit naar Joke, Dominiek, Hilda, Isabel, Jrgen, Dirk, Walter, Gerda, Malle, Marleen en Anne. Zij sluiten vandaag een hoofdstuk af in onze academie maar ik heb vanochtend begrepen dat het hier niet eindigt. Ik wens jullie alle succes toe.

Als laatste heb ik nog een primeur. We hebben als gemeente van Eandis de toelating gekregen om onze elektriciteitskastjes te versieren en we zullen daar volgend schooljaar mee starten. Verdere info hierover zal tijdig meegedeeld worden.

Dan wens ik jullie nog een prettige avond en geniet van de tentoonstelling en vergeet vooral niet om een wandeling te maken langs onze kunstroute, ook het project Land-Art, opgesteld in het gemeentepark, is nog steeds te bewonderen.

Dank om te luisteren.”

Overzicht afgestudeerden schooljaar 2017 – 2018 :

Schilderkunst:

Roosenbroeck Joke

Van Royen Dominiek

De Brabandere Hilda

Bonne Isabel

Fotografie:

Aerts Jrgen

Van Bockstaele Dirk

Sterckx Walter

Tekenkunst:

Broekmans Gerda

Textielkunst :

Malle Pouppez

Keramiek :

Jaeken Marleen

Van Gastel Anne

****************************

Laureaat prijs Henri Goyvaerts

Keramiek :

Marleen Jaeken

Laureaat prijs Rik Blomme

Tekenkunst :

Gerda Broekmans

****************************

Appelkantstraat Hove

Foto’ s (c) Gazet van Hove.