Extra nieuw fietspad tussen Meylweg en fietsostrade F1

KONTICH-Hove-Edegem

Goed nieuws voor de inwoners van Hove, alvast deze van de nabijgelegen Vredewijk. Het gemeentebestuur van Kontich heeft beslist tot de aankoop van de oude spoorwegzate gelegen tussen de Meylweg en de fietsostrade F-1 naast de spoorweg Antwerpen-Mechelen. Dit is het traject van de oude spoorweg Kontich-Kazerne naar Kontich-centrum.

Het traject van ongeveer 600 meter zal na verwerving verder ingericht worden met een kwalitatieve fiets/wandelverbinding, zodat het station van Kontich-Kazerne en de fietsostrade veiliger en sneller bereikbaar zijn met de fiets. Dit is zeker interessant voor Hovenaars uit de Vredewijk. Bijkomende aanplantingen in het najaar zullen het natuurlijk karakter van deze spoorwegzate verder versterken. Het Kontichse gemeentebestuur ziet hierin een eerste fase in de realisatie van een oost-west fietsverbinding doorheen de open ruimte tussen Kontich-Kazerne en Hove en later tussen Kontich en Edegem doorheen de Edegemse beekvallei.

Efficiente fietsverbindingen over langere afstanden kunnen een volwaardig alternatief bieden op het woon-werkverkeer in onze regio en een extra stimulans betekenen om de auto achterwege te laten.

Het volledige trace van de oude spoorwegbedding wordt als een ruggengraat en hefboomproject voor een ecologisch groenblauw en recreatief netwerk in Kontich beschouwd. Het gemeentebestuur wil de belangrijke functie als ecologische corridor en de grote biodiversiteit behouden en waar nodig versterken. Door het toepassen van het juiste beheer wil men de struiklaag beperken en sociale controle herstellen op plaatsen waar nodig.

Foto’s (c) Gazet van Hove.