Stad Lier bouwt een aanlegsteiger aan het Spui

Op vraag van kanovaarders die, mits toestemming, regelmatig een tochtje op de Binnen-Nete maken, gaat de stad Lier een kleine aanlegsteiger bouwen ter hoogte van het Spui. De steiger komt aan de kant van de parking Spui (Atheneum Lier, campus Louis Zimmer). De stad diende hiervoor toelating te vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed vermits deze zone beschermd is als landschap. Ondertussen heeft de stad de toelating voor de uitvoering van de werken ontvangen. De steiger bestaat uit een hellende constructie, om de boot in het water te kunnen laten schuiven, met aansluitend een trap met kleine steiger. De stad gaat deze werken uitvoeren in eigen beheer. De kostprijs aan materialen wordt geraamd op 2.000 euro incl. BTW. Bedoeling is om deze steiger in de loop van de maand juli nog te realiseren.

Radio Zuidrand FM 105.1 – www.radiozuidrand.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove.