Verbod op kampvuren en rook- en vuurverbod in natuurgebieden als gevolg van aanhoudende droogte

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft afgelopen zondag de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht.

Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones vande brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om vandaag een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden.

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht.

Vuurwerk

Geen enkele vorm van privaat vuurwerk wordt toegelaten onder de huidige omstandigheden en bij al dan niet geplande officile vieringen wordt slechts vuurwerk toegestaan na expliciet gunstig advies van de hulpdiensten en voor zover er voldoende omkaderende veiligheidsmaatregelen genomen zijn.

Meer informatie over de risico’s verbonden aan natuurbranden kan je terugvinden viahttps://www.risico-info.be//risicos/natuurlijke/bosbranden

Foto’s (c) Gazet van Hove.