Superdringende leveringsprocedure voor reispassen

Belasting op afgifte administratieve stukken 2018-2019

Hove, gemeenteraad 25/6/2018

De FOD Buitenlandse Zaken werkte een superdringende leveringsprocedure uit voor reispassen. Die laat inwoners toe om op werkdagen tot 15.30u. bij de gemeentediensten een reispas aan te vragen en de reispas 4,5 uur later op te halen aan het loket in de Koloninstraat 11 in Brussel. Het is ook mogelijk de aanvraag rechtstreeks in te dienen bij dat loket. Een paspoort aangevraagd op zaterdagvoormiddag, in superdringende procedure, bij dat loket (tussen 8.30u. en 12.15u.) zal pas de volgende werkdag vanaf 10.30u. beschikbaar zijn.

Er zijn voortaan drie leveringsprocedures wat betreft reispassen : de gewone (5 werkdagen), de dringende (1 werkdag) en de superdringende (in 4,5 uur). Er wordt voorgesteld de belasting op afgifte van administratieve stukken 2018-2019 aan te passen voor deze nieuwe superdringende procedure bij het afleveren van reispassen. Verder blijft het belastingreglement ongewijzigd.

Met ingang van 26 juni 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt de volgende belasting geheven op de afgifte van reispassen : afgifte van een nieuwe reispas met superdringende procedure 30 euro, voor kinderen van 0 tot 18 jaar gratis. Indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Aangenomen door alle raadsleden.

Foto’s (c) Gazet van Hove.