Officieel Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2018 Antwerpen

Bloemenhulde begraafplaats Schoonselhof in Hoboken

Vanaf half negen verzamelden de hoogwaardigheidsbekleders (stadsbestuur, provinciegouverneur, provinciecommandant, politici) en een aantal geinteresseerde burgers in het kasteel van deparkbegraafplaats Schoonselhof voor de ochtendkoffie.

Om 9.00u.stipt was er een korte wandeling door het park naar het graf van Camille Huysmans, gewezen burgemeester van Antwerpen, onder begeleiding van de Antwerpse stadstrommelaars.

Hier was er een Plechtigheid aan het grafmonument met welkomstwoord door Koen Kennis, schepen voor financin, mobiliteit, toerisme, binnengemeentelijke decentralisatie en middenstand, gevolgd door gastsprekers Vlad Weverbergh (artistiek leider Terra Nova Collective), Fatinha Ramos (illustrator en visueel artiest) en Jurgen Ingels (stichtend vennoot van Smartfin Capital). Alle toespraken waren inhoudelijk kwalitatief degelijk vanuit hun invalshoek .

Nadien volgde de bloemenhulde door schepen en waarnemend burgemeester Koen Kennis, gouverneur Cathy Berx, Paul Cordy (voorzitter district Antwerpen) en een vertegenwoordiger van de adviesraad cultuur stad Antwerpen. Men zong als afsluiter De Vlaamse Leeuw, officieel lied van de Vlaamse Gemeenschap. Alle aanwezige politici, van alle partijen zongen mee.

Burgemeester Bart De Wever was niet aanwezig wegens een handelsmissie in Singapore.

Tot slot was er de receptie in het kasteel. Hier werden de laatste nieuwtjes besproken en de nodige contacten gelegd.

Tegen 11.30u. was het geheel afgelopen want vele aanwezigen hadden nog een drukke namiddag met het aflopen van allerlei Vlaamse manifestaties in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

Fotos Gazet van Hove.