Dienst Verkiezingen gemeente Hove

Op zondag 14 oktober 2018 zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Dit brengt heel wat administratief en praktisch werk met zich mee.

Gemeentelijk cordinator verkiezingen in Hove

Martine Cuyvers, cordinator Personeelsadministratie en Secretariaat

verkiezingen@hove.be, tel. 03 / 460 33 35

Al je vragen inzake de organisatie van de verkiezingen en het gemeentelijk hoofdbureau:

  • aanstelling voorzitters stembureaus
  • aanstelling bijzitters stembureaus
  • indienen kandidatenlijsten gemeenteraad
  • aanwijzing getuigen stembureaus
  • aanplakking verkiezingsaffiches

Te bereiken:

  • maandag t.e.m. vrijdag : 9.00-12.00 uur
  • andere momenten mogelijk na afspraak

Contactpersoon dienst Burgerzaken – verkiezingen

Hilde Lauwers,medewerker dienst Burgerzaken

verkiezingen@hove.be, tel. 03 / 460 33 21

Al je vragen inzake inschrijving op de kiezerslijst, volmacht, attesten afwezige kiezers,

Openingsuren dienst burgerzaken:

  • maandag t.e.m. vrijdag : 9.00-12.00 uur
  • maandagavond : 18.00-20.00 uur