Gerda Lambrecht is waarnemend burgemeester van Hove

Dienstdoende burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) is nog even op reis naar zijn optrekje in de Spaanse regio Valencia. Op 22 augustus komt hij terug naar Hove om hier de zomerendfeesten in goede banen te leiden en zich voor te bereiden op bollekeskermis van zondag 14 oktober e.k.

Ondertussen moet onze gemeente verder bestuurd blijven. Dit is het werk van waarnemend burgemeester Gerda Lambrecht (N-VA), in het dagelijkse leven schepen van onderwijs, cultuur en woonbeleid.

In deze nieuwsarme tijden vroegen we haar om eens terug te kijken op haar verwezenlijkingen van de afgelopen periode.

Gerda met collega’s

 

Cultuur

Gerda Lambrecht : “Op cultureel vlak zijn we bijna rond met onze Da Capo programmatie voor het seizoen 2018-2019. Dit is de eerste keer tijdens deze legislatuur dat we dit hebben verwezenlijkt. De laatste voorstellingen waren zeer succesvol en ik hoop dat we in het nieuwe seizoen deze evolutie verder kunnen zetten. We hebben ook sterk ingezet op een nauwere samenwerking tussen de culturele verenigingen onderling en dat heeft al geresulteerd in gezamenlijke tentoonstellingen, wat ik alleen maar toejuich. Ik hoop in de toekomst een samenwerking te kunnen realiseren tussen alle afdelingen van de dienst vrije tijd, zijnde jeugd, sport en cultuur.

Wat erfgoed betreft, daar wordt de komende jaren sterk op ingespeeld nu er een medewerker erfgoed aangesteld is in de Streekvereniging Zuidrand. Deze organisatie is een bundeling van de drie projectverenigingen die eerder al actief waren, nl. De Zuidrand Dat Smaakt voor de streekproducten, Landschapspark Zuidrand voor toerisme en Azura voor het culturele luik.

De medewerker erfgoed heeft als taak om geschikte gebouwen en /of landschappen te laten opnemen in het archief.

Ondertussen werden de betonnen staanders van het planetenpad in de Geelhandlaan terug geplaatst en zijn er plannen om de plaatjes een make-over te geven.”

Planetenpad Geelhandlaan krijgt grondige vernieuwing

Bibliotheek

Gerda Lambrecht : “Wij hebben ons als gemeente Hove geengageerd om het bibliotheekcharter Een bib voor iedereen te ondertekenen waardoor het voortbestaan van onze Hovese bibliotheek vanaf 2019 verzekerd is.

Ook de samenwerking van ons Bibkwintet wordt steeds intenser. Deze intergemeentelijke organisatie is samengesteld uit de bibliotheken van Edegem, Lint, Kontich, Boechout, Mortsel en Hove. Vanaf 2021 zal er in Vlaanderen een eengemaakt bibliotheek systeem (EBS) in voege treden waardoor je in het ganse land met n en dezelfde kaart boeken of andere items kan ontlenen. Maar zolang gaan wij niet wachten. Ons Bibkwintet zal vanaf 1 februari 2019 al starten met een eengemaakt reglement en 1 kaart die geldig zal zijn in alle eerder vernoemde bibliotheken.”

Foto’s (c) Gazet van Hove.