Toestand gemeentelijk onderwijs in Hove ?

We vroegen aan schepen van onderwijs, cultuur en woonbeleid, mevrouw Gerda Lambrecht (N-VA), hoe het Hovese gemeentelijk onderwijs er vandaag voor staat ?

Gerda Lambrecht : “Sinds het schooljaar 2016-2017 hebben we een nieuwe directeur in onze Gemeentelijke Basisschool Albrecht Rodenbach, die door de school een nieuwe wind heeft doen waaien. Wij hebben tijdens deze legislatuur alle klassen voorzien van een smartboard en de computerklas werd opnieuw uitgerust. Vanaf dit schooljaar wordt het vak wereldoriëntatie naar de 21ste eeuw getild. Deze lessen worden op tablets gegeven.

We hadden vorig schooljaar 128 kleuters en 269 leerlingen lagere school, totaal 397 leerlingen. Dit ligt volledig in lijn met de vorige jaren.”

In de kunstacademie waren er wat problemen ?

Gerda Lambrecht : “De Gemeentelijke Kunstacademie werd ook geconfronteerd met enkele problemen. We kregen een doorlichting tijdens de maanden november en december 2016 met een zeer negatief resultaat, waardoor we voor 20 juni 2017 een verbeterplan dienden op te maken. Indien dit niet goedgekeurd werd door Onderwijs Vlaanderen kon de academie in september 2017 niet meer starten. Gelukkig is het zover niet gekomen.

Neemt niet weg dat we nog steeds op zoek moeten naar een nieuwe locatie voor onze klas keramiek. Zij mogen niet langer blijven in de benedenverdieping van De Markgraaf. Ons ultimatum is gesteld tot juni 2020.

De leerlingenaantallen ondervinden hier echter geen nadeel van. We hebben nog steeds een wachtlijst voor de keramiek klas, het projectatelier dat vorig schooljaar van start ging is ook al volzet, de fotoklas en de tekenklas zijn de enigen waar nog inschrijvingen kunnen aanvaard worden.”

Foto’s (c) Gazet van Hove.