Voorstelling N-VA-kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 Hove

De N-VA-afdeling Hove stelde als eerste partij in onze gemeente haar volledige kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voor.

Vandaag maakt de N-VA in Hove deel uit van de bestuursmeerderheid samen met de fractie pH7. De N-VA levert de burgemeester, twee schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter. Zes N-VA-ers zetelen er in de 19-koppige Hovese gemeenteraad.

In de OCMW-raad zetelen er twee N-VA-ers. Deze laatste raad is uitdovend want het OCMW wordt via een Vlaams decreet vanaf 1 januari 2019 een onderdeel van het gemeentebestuur.

Meer vrouwen dan mannen

“Als voorzitter N-VA Hove ben ik fier om onze volledige lijst voor te stellen.
De voorbije zes jaar hebben onze mandatarissen bewezen dat ze ook in moeilijke omstandigheden Hove daadkrachtig, zuinig en efficint kunnen besturen. We vragen dan ook een nieuw mandaat van de Hovenaar om op hetzelfde elan Hove verder te besturen. En daarvoor staan niet alleen onze eerste 3 kandidaten in, maar ook enkele nieuwe en enthousiaste kandidaten, waaronder 10 (!) dames op 19 te begeven plaatsen.

Onze lijst weerspiegelt de samenstelling van onze maatschappij : van gepensioneerde, zelfstandige, bediende, student , huisvrouw tot alleenstaande.

Met een ambitieus programma willen we voor ieder van onze bewoners Hove

tot een plek omvormen waar het aangenaam is om te wonen en te leven.”

Guido Sel,voorzitter N-VA Hove.

Guido Sel

De kandidatenlijst

 1. Koen Volckaerts
 2. Gerda Lambrecht
 3. Bart Van Couwenberghe
 4. Veerle DHaene
 5. Kevin Michiels
 6. Sandra Maes
 7. Lenn De Cleene
 8. Irene Arnalsteen
 9. Dirk Van Bueren
 10. Ivonne Legrand
 11. Guy Dom
 12. Sylvie Mendels
 13. Kirsten Volckaerts
 14. Ingrid Mathyssen
 15. Walter Wachtelaer
 16. Reinilde Berben
 17. Ingrid Janssens
 18. Theo Vanmeert
 19. Guido Sel