Plannen nieuwe wijkpolitiepost Kontich-Hove-Lint voorgesteld

Openbaar onderzoek loopt tot 26 september

De oude site van de vroegere Rijkswacht aan het kruispunt van de Duffelsesteenweg met de Koningin Astridlaan (N1) wordt binnenkort afgebroken. Er komt een nieuw politiepost voor de wijkwerking van de gemeenten Kontich, Hove en Lint.

De bouwaanvraag door de politiezone HEKLA eigenaar van de grond werd ingediend. Op een buurtvergadering met een 15-tal aanwezigen werden de plannen aan het publiek voorgesteld.

Burgemeester Bart Seldeslaghs (N-VA) : Iedere gemeente van onze politiezone bezit zijn eigen wijkdienst. In Kontich gaat dit over 10 wijkagenten op een totaal van 126 agenten voor de politiezone. De laatste vijf jaar zijn er bij de politie veel vrouwen bijgekomen, zodat gescheiden kleedkamers, WCs en douches zich opdringen. Dit wordt opgelegd door Binnenlandse Zaken. We maakten de oefening om efficinter te werken voor de politiezone. Voor de gemeenten Kontich, Hove en Lint komen de wijkagenten op de vernieuwde Romeo-site aan de Duffelsesteenweg te zitten. Van hieruit vertrekken ze voor hun wijkpatrouilles. In ieder gemeentehuis (Hove en Lint) zal er tijdens de werkuren een politieagent aanwezig blijven om het publiek op te vangen.

In het nieuwe gebouw aan de Duffelsesteenweg komt enkel de wijkwerking van de drie gemeenten Kontich, Hove en Lint. Geen verkeerspolitie, geen interventie, geen recherche. Men zal er burgers kunnen ontvangen met vragen en ook ondervragingen doen. Er komen geen cellen. Er is geen 24-urendienst. Men zal steeds 24/7 terecht kunnen op het hoofdgebouw aan de Prins Boudewijnlaan in Edegem. Aan de ingang van het nieuwe gebouw zal er wel een praatpaal staan. Indien nodig zal de politie er burgers komen ophalen.

Deze nieuwe vestiging kadert in een besparingsoperatie van de politie. Vandaag betaalt de politiezone huurgelden aan de gemeentebesturen om haar lokalen te gebruiken. In Kontich bedroeg dit tot twee jaar terug zon 65.000 euro op jaarbasis. Als de politiezone deze gelden kan bezuinigen, zal ze er andere investeringen mee doen zoals ANPR-cameras aankopen.

De wijkpolitie van Edegem zit aan de Prins Boudewijnlaan en deze van Aartselaar blijft op haar huidige plaats zitten.

 

Openbaar onderzoek loopt

Men kan de plannen voor de nieuwe politiesite raadplegen via de webstek van de gemeente Kontich. Mensen met bezwaren, vragen of opmerkingen kunnen die geven tot 26 september e.k. De plannen zijn ook fysiek op het (tijdelijke) gemeentehuis van Kontich (Vredegerecht) in te kijken en ambtenaren zullen indien nodig vragen beantwoorden van burgers.

Het gebouw blijft dezelfde rooilijnen behouden als vandaag. Alle oude gebouwen van de vroegere Rijkswacht worden afgebroken. Het nieuwe voorgebouw is 11 meter hoog en het nabijgelegen hoofdgebouw is 36 meter hoog (twee verdiepingen met lift). Er komt een groenscherm tegen de naaste buren en een groene binnentuin. Er zullen binnen in de site voldoende parkeerplaatsen zijn voor politiewagens en fietsen. Er is ook een noodgenerator voor stroom. Er zijn zeven bezoekersparkeerplaatsen. De ingang voor de bezoekers gaat via de Duffelsesteenweg.

De bestaande zendmast blijft behouden. Deze maakt deel uit van een nationaal communicatie-geheel.

Binnen het gebouw zijn er burelen, vergaderruimten, kleedkamers, douches, technische ruimtes, een koeling, een fitnessruimte. Het pand wordt op de perceelgrens volledig afgesloten met een betonnen wand. Het gebouw heeft een betonnen skeletstructuur (prefab) ingevuld met een houten structuur.

Men hoopt in 2019 met de werken te beginnen zodat ze in 2020 kunnen worden afgeleverd.

Een aantal omwonenden klagen over de aanwezigheid van elektriciteitskasten op het voetpad van de Duffelsesteensweg.

PolitiePost Hove

Foto’ s (c) Gazet van Hove.