De kandidaten van Ph7 voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nieuwe stijging van de gemeentebelastingen op komst ???

De politieke partij PH7- Positief Hove stelde haar kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor. Ze komen enkel op voor de gemeenteraad, niet voor de provincieraad. Er zitten een aantal kandidaten bij die onder hetzelfde dak wonen. Veel politieke vernieuwing is er niet bij. PH7 is een gewezen afscheuring van de CD&V (1994) samen met een afscheuring van de O-VLD (2006). Lijsttrekster Goedele Breyne was vroeger actief bij de VLD.

De kandidaten van Ph7 :

1.    Goedele BREYNE

2. Stefan BEELDENS 

3. Katia DEVRIENDT 

4. Dave VAN DEN BERGH

5. Jessica DE LANNOY

6. Fréderic MARQUET

7. Chris RYDL

8. Gilles VAN ROYE

9. Cato OYEN

10. Bastien BURM

11.Ysabel SCHOENMAECKERS

12. Manon MARQUET

13. Isabelle DE MEESE

14. Kathleen VERBEECK

15. Eddy FRANCK

16. Nadine HERMANS

17. Jan WOUTERS

18. Herman PULS

19. Guy WOLLANTS

Wat opvalt is dan schepen David Vandenbergh maar op de vierde plaats staat, terwijl hij vandaag de eerste schepen is en toch een heleboel bagage heeft verworven de afgelopen zes jaar. Vond er een NACHT DER LANGE MESSEN plaats bij Ph7 ?

Een aantal politieke waarnemers in Hove stellen dat PH7 een voorakkoord heeft met het groen-linkse Hove Beweegt (SP.a, Groen), om als het mogelijk is na de verkiezingen een gemeentelijke bestuursmeerderheid samen te stellen. We lezen op de sociale media dat zowel kandidaten en militanten van PH7 als deze van Hove Beweegt gelijklopende stukken publiceren over een nieuwe gemeentelijke investering in het jeugdig centrum aan de Boechoutsesteenweg. De jeugdbewegingen Scouts Hove als Jaanimo, eisen 700.000 euro voor hun nieuw lokaal. Als alle Hovese verenigingen zulke eisen gaan stellen, is de gemeente Hove failliet of zullen de gemeentebelastingen weer sterk stijgen. De groen-linksen van Hove Beweegt hebben veel ervaring met belastingverhogingen; volgens hen zetelen er in de helft van de Hovese woningen managementvennootschappen van rijke kapitalisten om de belastingen te ontwijken. Groen-links bood in 2012 ook in een voorakkoord de burgemeesterszetel aan Goedele Breyne aan, maar toen haalden beide partijen geen meerderheid.

Gaan de Hovenaars nu in hun financiële voet schieten door voor een crypto-marxistische lijst te stemmen, aangevuld met enkele opportunisten van Ph7 die enkel naar hun eigen persoontje kijken ??? Een verwittigde Hovenaar is er twee waard !

besturen met groen-links eindigt steeds in een puinhoop …

Foto’s (c) Gazet van Hove.